Get Started. It's Free
or sign up with your email address
UML by Mind Map: UML

1. do czego

1.1. obrazowania

1.2. specyfikowania i definowania

1.3. kontruowania i tworzenia

1.4. dokumentowania

2. grupy elemnetów

2.1. strukturalne

2.2. czynnościowe

2.3. grupujące

2.4. komoentujące

2.5. związki

2.6. diagramy

3. definiuje

3.1. notację dla interakcji użytkownika

3.2. model

3.2.1. przypadków użycia

3.2.2. oddziaływań i komunikacji

3.2.3. stanów

3.2.4. logiczny

3.2.4.1. klasy

3.2.4.2. obiekty

3.2.5. fizyczny

3.2.5.1. komponentów

3.2.5.2. wdrożenia

4. dlaczego

4.1. naturalny

4.2. mało precyzyjny

4.3. opisuje bardzo złożone pojęcia

5. Rational Software Architecture

5.1. generowanie kodu na podstawie UML

6. asdasd