Peer2Peersupport: online vindplaats voor diensten

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Peer2Peersupport: online vindplaats voor diensten by Mind Map: Peer2Peersupport: online vindplaats voor diensten

1. Mijn idee

1.1. Waarom? Om cliënten helpen elkaar te ontmoeten, hun kwaliteiten te benutten en de zelfredzaamheid te vergroten

1.2. Hoe? Via een online platform waar ze elkaar kunnen vinden en diensten kunnen zoeken en aanbieden.

1.3. Kosten? Tijd om het online platform te bouwen (binnen peers2peers.nl). Expertise vanuit ICT. Geld voor de uitbreiding van de website

2. Stakeholders

2.1. Cliënten: om het idee uit te werken en het platform succesvol te maken

2.2. Begeleiders: om het platform onder de aandacht te brengen en om cliënten hierin te begeleiden.

2.3. Leidinggevenden: hun commitment is nodig om dit project succesvol te maken.

2.4. ICT: om het platform te helpen ontwerpen en bouwen

2.5. Bureau Herstel en Enik: om dit project samen mee uit te werken

2.6. Teams: om niet meer alle zaken zelf op te pakken maar cliënten te kans te geven elkaar te helpen

3. Impact

3.1. We maken een grote stap als het gaat om Peer2Peersupport en het versterken van zelfredzaamheid van onze cliënten

3.2. We maken onszelf overbodig(er)!

4. Risico's

4.1. Sommige cliënten zijn niet digivaardig, zonder goede ondersteuning vallen zij buiten de boot in dit project

4.2. Kosten voor de bouw van het platform zouden hoog kunnen zijn

5. Probleem

5.1. Definitie: cliënten hebben vaak een klein netwerk en het is moeilijk om informele hulp te organiseren. Hun eigen kwaliteiten om anderen te kunnen helpen blijven zo ook onbenut

5.2. Symptomen: Cliënten zijn afhankelijk van hulpverlening. Hebben beperkt toegang tot maatjesprojecten. Zijn door lang in zorg te zijn niet meer gewend dat elkaar helpen ook wederkerig kan zijn. Hebben weinig mogelijkheid hun kwaliteiten te benutten.