Copy of Wspólnota Europejska

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Copy of Wspólnota Europejska by Mind Map: Copy of Wspólnota Europejska

1. Zadania

1.1. Gospodarka jako napędowa siła integracji

1.2. Powstanie wspólnego rynku

2. Instytucje

2.1. Komisja jako władza wykonawcza

2.2. Rada Ministrów

2.3. Zgromadzenie

2.4. Trybunał Sprawiedliwości

3. Historia

3.1. Początek- Wspólnota Węgla i Stali

3.2. Powstanie komitetu przygotowawczego 1995r.

3.3. W Rzymie podpisano traktaty 1957r.

4. Hymn Unii Europejskiej- Oda do Radości

5. Późniejsze zmiany

5.1. Ustanowienie Unii Europejskiej- Traktat z Maastricht 1992r.

5.2. Zmiana nazwy z Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej na Wspólnota Europejska

5.3. Traktat Lizboński 2007r.

6. Czym jest Unia Europejska i jak działa?

7. Koniec!