Medienes makt

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Medienes makt by Mind Map: Medienes makt

1. Demokrati

1.1. Informere

1.2. Formidling

2. Tre formelle styresorgana

2.1. Stortinget

2.2. Regjeringa

2.3. Domstolane

3. Mediepolitikken

3.1. "Den fjerde statsmakta"

3.2. Skal kontrollere de formelle

3.3. KOntrollere missbruk

3.4. "Vaktbikkjefunkjson

3.4.1. Uavhengige

3.4.2. Kritiske

4. Ytringsfridom

4.1. Skrive og sei kva du meiner

4.2. Journalister

4.2.1. Være kritiske

4.3. Samfunnet

4.3.1. Delta offentlig

5. makt

5.1. Usynleg makt

5.1.1. vanskelig å gripe

5.1.2. forkjellsbehandling

5.2. Synleg makt

5.2.1. Sjå kven som har skreve ulike artiklar og andre ting

5.3. New node