Medienes makt

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Medienes makt by Mind Map: Medienes makt

1. Journalist

1.1. Kilde

1.1.1. Journalister bruker kilder i arbeidet sitt for å finne informasjon.

1.2. Kildevern

1.2.1. Journalister har ikke lov til å publisere navnet ditt eller noe annet av privat informasjon med mindre du godtar det.

2. Mediemakt

2.1. Viljesmakt

2.2. Definisjonsmakt

3. Fjerde statsmakt

3.1. Media kalles den fjerde statsmakt. De er en uformellstatsmakt, og passer på de andre formelle statsmaktene slik at de ikke bryter lover og menneskerettigheter og sånn.

4. Ytringsfrihet

4.1. Folks rett til å si det de mener uten å bli straffet for det. Uten ytringsfrihet fungerer ikke et demokrati.

5. Skaper kjendiser

6. Påvirker politiereres karriere

7. Portvaktfunksjonen

7.1. I redaksjonene blir det valgt ut - men også valgt bort - saker. Slik bestemmer media hva vi skal og ikke skal få vite om.

8. Vaktbikkjefunksjon

8.1. Passer på at de tre andre statsmaktene (Stortinget, regjeringen og domstolene) gjør jobben sin.

9. Dagsorden

9.1. Media avgjør hvilke saker vi skal være opptatte av. De gir oss noe å snakke om, men samtidig legger de føringer for hva politikerne er opptatte av, og hva andre nyhetsredaksjoner skal være opptatte av.