Matematiske kompetencer

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Matematiske kompetencer by Mind Map: Matematiske kompetencer

1. Problembehandling

1.1. Løse matematiske problemer

1.2. formulere matematiske problemer

2. Modellering

2.1. Analysere/forstå/bruge modeller

2.2. Opstille matematiske modeller

2.3. udarbejde løsning vha. modeller

2.4. Analysere resultater

2.5. Forholde dig til kritik

3. Ræsonnement

3.1. Gennemføre ræsonnementer

3.2. Forholde dig kritisk til ræsonnementer

3.3. Bruge ræsonnementer frem for påstande

3.4. Gennemføre matematisk bevis

4. Kommunikation

4.1. Indgå en faglig dialog

4.2. Fremlægge dit arbejde med præcision

5. Hjælpemiddel

5.1. Bruge relevante hjælpemidler

5.2. Bruge dem på en ordentlig måde