Gruppelokale

Find the right structure and content for your course and set up a syllabus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Gruppelokale by Mind Map: Gruppelokale

1. Grupperum

1.1. Målgruppe:

1.2. Exercises

1.3. Attendance

2. Mål for arbejdet

2.1. Matematiske færdigheder

2.2. At få elevernes input til deres ønskegruppelokale

2.3. Indrette lokalt, Lave tegninger

2.4. Optegne målene i en plantegning

2.5. Formidle deres ønsker til lokalet

2.6. Fremlæggelse i prezi med plantegning, forslag til indretning, belysning, farver mm.

2.7. Opnå realistisk rumopfattelse (hvor meget kan der være på 20 kvm)

2.8. Kunne bruge google forms - indsamle data fra skolens øvrige elever, ønsker til det nye lokale

2.9. Opmåling med lineal/målebånd/tommestok kontra digital opmåling med app

3. Undervisningsforløb

3.1. 1) Intro til hvordan man opmåler manuelt + kursus i brugen af "Bosch opmålingskamera"

3.1.1. 2) eleverne går igang med arbejdet. manuel + digital opmåling

3.1.1.1. 3) 1. evalueringsloop. Eleverne samles i klassen og sammenligner de opmålinger de har indsamlet.

3.1.1.1.1. 4) Kursus i brugen af app'en "Temaindretning" (pixiudgave af Ikea)

4. Stillasering

4.1. Opmåling med app: "Bosch opsamlingskamera"

4.2. Google forms til spørgeskema

4.3. Prezi "Fremlæggelse"

4.4. Plantegning ud fra opmåling, laves i app: "Temaindretning"