Leerdoelen Gamification, Social Learning & Moodle

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Leerdoelen Gamification, Social Learning & Moodle by Mind Map: Leerdoelen Gamification, Social Learning & Moodle

1. Een bestaande cursus in Moodle kunnen herontwerpen volgens principes van (social) gamification

1.1. Ontwerpkeuzes vertalen naar functionaliteiten van Moodle waarmee een scenario met (sociale) leeractiviteiten gamified kan worden

1.1.1. Voorwaarden voor voltooing van een activiteit en voor de Beperking van toegang tot een activiteit kunnen toepassen op Onderwerp en op een activiteit

1.1.1.1. De settings kunnen aanpassen van een Onderwerp, Label, Keuze, Quiz, Les, Glossary

1.1.1.2. Settings op siteniveau kunnen aanpassen zodat het op cursusniveau mogelijk wordt om Voltooings- en Toegangsvoorwaarden in te stellen

1.1.2. Blocks kunnen configureren om gamified elementen te creëren: Progress Bar

1.1.3. Badges kunnen configureren

1.1.4. Rollen kunnen configureren met Bevoegdheden

1.1.5. Grading settings van een Forum en een Glossary aanpassen zodat cursisten elkaar feedback kunnen geven

1.1.6. Custom grading kunnen instellen

1.2. Ontwerpkeuzes van peers kunnen bevragen en beoordelen op te verwachten effect en haalbaarheid

1.3. Een reeks van leeractiviteiten en bronnen in Moodle kunnen ontwerpen waarmee een leerdoel wordt gerealiseerd

2. Een gedeelde visie kunnen presenteren op de potentiële kracht van gamification binnen de leeromgeving van de BelastingAcademie

2.1. Samen met teamleden beredeneren of het leereffect van een bestaande cursus groter wordt als er principes van gamification en/of social learning worden toegepast in het ontwerp

2.1.1. Belangrijke principes van gamification in leeromgeving kunnen uitleggen en bij elk principe een ontwerpvoorbeeld kunnen geven

2.1.1.1. Het verschil tussen game, simulatie en gamification kunnen uitleggen met behulp van voorbeelden

2.1.2. Eigen ervaringen met een gamified leeromgeving kunnen analyseren om een hypothese over de kracht van gamification te onderbouwen of ontkrachten

2.1.3. Kunnen uitleggen wat het verband is tussen gamification en social learning door een voorbeeld te geven van een gamified leeractiviteit waarbij ook sociaal geleerd wordt en een voorbeeld van een gamified activiteit waarbij individueel wordt geleerd

2.1.4. Kunnen beschrijven welke effecten gamification van onderdelen van een cursus kan hebben op motivatie en prestaties en daarbij verband leggen tussen doelgroepkenmerken en kennis- en vaardigheidsdomeinen

2.2. Samen met teamleden die verschillende verantwoordelijkheden dragen (voor inhoud, didactiek, techniek en organisatie van het leerproces) besluiten of gamification van een cursus in Moodle binnen de randvoorwaarden van de BA te realiseren is

2.2.1. Kunnen benoemen welke randvoorwaarden gehanteerd worden bij ontwerp en uitvoering van cursussen in Moodle

2.2.2. In kaart kunnen brengen welke vaardigheden het gegamifiede ontwerp vraagt van Beheerder, Docent en Cursist

2.3. Kunnen presenteren hoe de visie op leren van de BelastingAcademie tot uitdrukking komt in huidige cursusontwerpen