Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Medienes makt by Mind Map: Medienes makt

1. forutsetning for demokrati

1.1. Mediene holder oss orientert om det som skjer.

1.2. offentliggjøre hendelser og meningytringer

1.2.1. forklarer

1.2.2. formidler

1.2.3. observerer

1.2.4. kritiserer

1.3. sannhetskriterium

1.4. New node

1.5. New node

2. ytringsfrihet

2.1. New node

3. Fjerde statsmakt

3.1. overvåke de tre formelle statsmaktene

3.1.1. stortinget

3.1.2. regjeringen

3.1.3. domstolene

3.2. kontrollere at maktmisbruk ikke foregår

3.3. akseptert og ønsket samfunnoppdrag

3.4. opptre kritisk til politkere og hvordan de forvalter makten.

3.5. VAKTBIKKJEFUNKSJON

3.6. Talerør

3.6.1. New node

4. journalister

4.1. kritiske og uavhengige

5. Kildeværn

5.1. New node

6. Makt

6.1. dagsordenfunksjon

6.1.1. hva som blir dekket

6.1.1.1. bestemmer hvilke saker publikum skal være opptatt av

6.1.1.1.1. politikere og andre medier

6.1.2. hvordan presentert

6.1.3. portvaktfunksjon

6.2. Forenkler virekligheten

6.2.1. nyhetskriteriene

6.2.1.1. underholdningseffekt vs journalistiske idealer

6.2.1.1.1. relevans, saklighet, nøyaktighet

6.2.1.1.2. vekke oppmerksonhet, tekkes publikum

6.2.1.2. k-journalistikk

6.2.1.2.1. medievirkelighet

6.2.1.3. New node

7. synlig makt

7.1. viljesmakt

8. usynlig makt

8.1. språk

8.2. utvalg av mennesketyper i publikasjoner

8.3. beskrivelser av kulturer og minoriteter

9. kildemakt

9.1. gjensidig nytterelasjon mellom medier o gpolitikere

9.1.1. informasjon vs oppmerksomhet