Get Started. It's Free
or sign up with your email address
K I S K by Mind Map: K I S K

1. pro veřejnost

1.1. www.čtesyrád.cz

1.2. ALEPH

1.3. mezinárodní konference ECIL

1.4. Infodays

1.5. Knihovna Na Křižovatce

2. interní

2.1. kiskforum

2.2. JobBox

2.3. Inflow

2.4. meziuniverzitní spolupráce s VUT DATACONF

2.5. mezinárodní studentská konference BOBCATSSS

2.6. Nové projekty 2014 Grantová gramotnost, Interes, KISK talent, LTP, APLS Bookstor, Výzkumy 2.0, Citace na SŠ, Čekající kniha, Timebank a Infopoint

2.7. TrekFlow

2.8. Klub pomalého čtení

3. osobnosti

3.1. české

3.1.1. Jiří Cejpek

3.1.2. Jiří Mahen

3.1.3. V. Tobolka

3.1.4. L. Živný

3.2. zahraniční

3.2.1. Tim Berners-Lee

3.2.1.1. projekt www, ředitel W3C

3.2.2. Vint Cerf, Robert E. Kahn

3.2.2.1. vytvořili protokol TCP/IP

3.2.3. Chester Carlson

3.2.3.1. vynálezce xerografie

3.2.4. Henriette Davidson Avram

3.2.4.1. vyvinula MARC - výměna knihovnických dat

3.2.5. Marshall McLuhan

3.2.5.1. kanaďan, termín globální vesnice

3.2.6. Claude Elwood Shannon

3.2.6.1. tvůrce teorie informace

3.2.7. Norbert Wiener

3.2.7.1. zakladatel kybernetiky

3.2.8. Eugen Garfield

3.2.8.1. impakt faktor, citační index, citační rejstřík

3.2.9. Melvil Dewey

3.2.9.1. DDT, 1887 1. knihovnická škola

4. paměťové instituce

4.1. knihovny

4.1.1. druhy podle knihovního zákona

4.1.1.1. NK ČR

4.1.1.2. knihovna a tiskárna pro nevidomé

4.1.1.3. MZK Brno

4.1.1.4. krajské knihovny

4.1.1.5. základní knihovny

4.1.1.6. specializované knihovny

4.1.2. služby podle typu

4.1.2.1. dokumentografické

4.1.2.2. dokumentové

4.1.2.3. elektronické

4.1.2.4. faktografické

4.1.2.5. kopírovací

4.1.2.6. referenční

4.1.2.7. výpůjční

4.1.2.8. vyhledávací

4.1.2.9. reprografické

4.1.2.10. bibliografické

4.1.2.11. rešeršní

4.1.2.12. studijně rozborové

4.1.3. činnosti v knihovnách

4.1.3.1. archivace

4.1.3.2. digitalizace

4.1.3.3. akvizice

4.1.3.4. katalogizace

4.1.3.5. výpůjční a vyhledávací správa

4.1.3.6. správa MVS

4.1.3.7. administrace

4.2. archivy

4.3. muzea

4.3.1. všeobezná

4.3.2. specializovaná

4.4. galerie

4.5. databázová centra

5. právo

5.1. licence

5.1.1. výhradní

5.1.2. nevýhradní

5.2. zákony

5.2.1. knihovnické

5.2.1.1. 1

5.2.1.2. 2

5.2.1.3. 3

5.3. osobní údaje

5.3.1. UOOÚ

5.3.2. 101/2000 Sb

5.4. průmyslové vlastnictví

5.5. autorské

5.5.1. osobnostní

5.5.2. majetkové

6. věda a výzkum

6.1. informační prameny

6.1.1. primární dokumenty

6.1.2. sekundární dokumenty

6.1.2.1. bibliografie

6.1.2.2. encyklopedie

6.1.2.3. katalogizační záznam

6.1.3. šedá literatura

6.1.3.1. výzkumné

6.1.3.2. technické

6.1.3.3. vysokoškolské

6.1.3.4. konferenční

6.1.3.5. firemní

6.1.4. databáze

6.1.4.1. oborové

6.1.4.2. e-knihy

6.1.4.3. typy

6.1.4.3.1. relační databáze

6.1.4.3.2. distribuovaná databáze

6.1.4.3.3. znalostní báze

6.1.4.3.4. expertní systémy

6.2. prvky

6.2.1. lidé

6.2.2. informace

6.2.3. informační infrastruktura

6.3. zpracová

6.3.1. strukturovaná data

6.3.2. metadata

6.3.3. nestrukturovaná data

6.4. funkce

6.4.1. faktografické

6.4.2. dokumentografické

6.4.3. měřící/regulační

6.5. základní cíle

6.5.1. získávání

6.5.2. ukládání

6.5.3. transformace

6.5.4. přenos

6.6. podle zdroje

6.6.1. humanitní

6.6.2. sociální

6.6.3. mat-tech

6.6.4. kybernetické

6.7. informační služby

6.7.1. podle času

6.7.1.1. jednorázové

6.7.1.2. průběžné

6.7.1.3. expresní

6.7.2. podle činnosti

6.7.2.1. rozšířené

6.7.2.2. základní

6.7.2.2.1. zpřístupnění inf.

6.7.2.2.2. zajištění kvality

6.7.2.2.3. vzbuzování zájmu

6.7.2.2.4. zkoumání potřeb

6.7.3. podle obsahu

6.7.3.1. primární dokumenty

6.7.3.2. fakta

6.7.3.3. sekundární informace

7. akce