SAMIZDAT přednášející František Stárek

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SAMIZDAT přednášející František Stárek by Mind Map: SAMIZDAT   přednášející František Stárek

1. způsob tisku

1.1. od padesátých let ruční přepisování na psacích strojích, obvykle 10 kopií - průklepový a kopírovací papír, proto označení "šustivky", téma převážně náboženské

1.2. později ruční cyklostyl, možnost více kopií

1.3. od osmdesátých let elektrický cyklostyl, propašovaný z Francie, dar Pavla Tigrida

2. samizdat v okolních zemích

2.1. V okolních sovětských satelitech byl samizdat nejrozšířenější v Polsku. Náklad dosahoval i 30 tis. výtisků. Materiál se tiskl v katolických klášterech, kde státní represivní složky díky silnému katolickému vyznání obyvatelstava neměly příliš velkou moc.

3. hlavní osobnosti

3.1. František Stárek

3.2. Jiří Němec

3.3. Ivan Jirous

3.4. Jiří Gruša

3.5. Egon Bondy

3.6. Ludvík Vaculík

3.7. Jaroslav Kořán

3.8. Ivan Klíma

4. vznik, původ

4.1. Авторство этого выражения принадлежит советскому поэту Николаю Ивановичу Глазкову (1919—1979). Oн иронически указывал: «Само-издат». Впоследствии это выражение в сокращенной форме — «самиздат» — стало очень популярным. Zdroj : Словарь крылатых слов и выражений: Самиздат [online]. [cit. 2015-10-22]. Dostupné z: http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/3471/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82

4.2. jde o termín přejatý z ruštiny, charakterizující tisk a distribuci tiskovin obcházející oficiální ruskou cenzuru

5. vydávané publikace

5.1. časopis Vokno , vydávaný 1x za půl roku

5.2. magazín Voknoviny, vydávaný měsíčně, rozesílaný poštou

6. způsob distribuce

6.1. poštou, nejlépe na "čistou" adresu (bez vazeb na bezpečnosti známé osobnosti)

6.2. po známých - studenti, pracovníci velkých montážních firem

6.3. několik výtisků vždy určeno pro Václava Havla, prof. Jiřího Němce a Petra Uhla

7. vydavatelské edice

7.1. Petrice - Ludvík Vaculík

7.2. Expedice - Olga a Václav Havlovi