Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Islam by Mind Map: Islam

1. Koranen

2. Muhammed

2.1. "grundlæggeren"

2.2. Blev udvist af Mekka i år 622 pga. religiøse grunde, ud vandrede til Medina og bekæmpede hans modstandere derfra.

2.3. Hans åbenbaringer er beskrevet i Koranen

3. 600-tallet på Den Arabiske Halvø

3.1. Islam bliver til

4. Før Islam i Mekka var det Kabanen

4.1. Kabanen var en helligdom og en bygning som alle beder mod

4.2. Naturreligion (Kabanen) var sten, træer osv. hellige og guden Allah

5. Kristendom og jødedom påvirkede islam

6. I Medina blev mange love, etik osv. i Koranen grundlagt

7. I 630 blev Mekka erobret af muslimer og folk underkastede sig for Muhammed

8. Muhammed er Allahs sendebud

8.1. Islams profet