Sandsynlighedsregning

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sandsynlighedsregning by Mind Map: Sandsynlighedsregning

1. Udfaldsrum

1.1. Udfaldsrummet er det univers, vi bevæger os indenfor. Alle de mulige udfald, der er for det eksperiment, vi foretager os. Hvis vi kaster med en terning og er interesserede i, hvor mange øjne, den viser, er udfaldsrummet

2. Gunstige og mulige udfald

2.1. Gunstige udfald er den øverste og den rigtige og mulige er den nederste og var alle.

3. Hændelse:

3.1. En hændelse er en delmængde af udfaldsrummet. Det vil sige at hvis man nu slår med en terning er alle 6 muligheder man kan få en hændelse.

4. Chancetræ/Tælletræ

4.1. Et tælletræ er det der forklarer hvor mange muligheder der er. F.eks. hvis du har 2 terninger, og du får en 2'er. Så er der stadig 6 chancer for at du får et andet tal og det du lige har fået.

4.1.1. Et chancetræ er det der fortæller dig sandsynligheden for at slå forskellige tal med en terning eksempel.

5. Stimulering

6. Additionsprincippet

6.1. når det er enten den ene eller den anden mulighed anvendes additionsprincippet dvs. at sandsynlighederne for at det skulle opstå eller antallet af de mulige valg adderes som f.eks. et forskellige retter menuer 3 forretter 2 hovedretter og 2 deserter og hvis man kun har råd til én af slagsen (enten / eller) adderes mulighederne 3+2+2 =5 valgmuligheder

7. Multiplikationsprincippet

7.1. når det er både den ene og den anden mulighed som gør sig gældende. Multiplikationsprincippet fortæller i ovenstående eksempel hvor mange menu kombinationer man i alt kan opstille af 3 forretter 2 hovedretter og 2 deserter : 3*2*2= 12 forskellige menuer.

8. Stikprøve

8.1. En stikprøve er et forsøg

9. Jævn sandsynlighed

9.1. Hvis nu man slår plat eller krone er der fifty/fifty chance for at få en af delene. Det er ikke sikkert du slår plat første gang og krone næste gang men i princippet er det.

10. Kombinatorisk sandsynlighed

10.1. Det er når man opstiller alle de forskellige muligheder og kombinationer, og ud fra det finder sandsynligheden

11. Personlig sandsynlighed

11.1. Det er når man selv vurdere sandsynligheden. F.eks. hvis jeg skal svømme mod Marcus så ved jeg at der er større chance for at Marcus vinder.

12. Statistisk sandsynlighed

12.1. Er når man vurderer sandsynligheden ud fra et skema eller en statistik.