8kl evolution

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
8kl evolution by Mind Map: 8kl evolution

1. Charles Darwin

1.1. evolutions teorien

2. Organismer

2.1. flercellede organismer

2.2. encellede organismer

3. Udvikling

3.1. Homo Sapiens Sapiens

3.1.1. hjernens udvikling

3.2. Ilt

3.2.1. ozon-laget

4. Bakterier

4.1. fotosyntese

4.2. kvælstofsamlende bakterier

4.3. nitratspaltende bakterier

4.4. svovliltende bakterier

4.5. mælkesyrerbakterier

4.6. forrådnelsesbakterier

4.7. gæringsbaktierier

4.8. sygdomsbakterier

4.9. colebakterier

5. DNA og RNA

5.1. mutationer

6. Tilpasning

6.1. føde

6.2. farver

6.3. pels

6.4. størelse

6.5. opbygning

6.6. egenskaber

7. Arter

7.1. planter

7.2. dyr

7.3. bakteirer

8. Stamtræer

8.1. forrige arter

9. Fossiler

10. Selektion

10.1. naturlig selektion

11. Variation

11.1. naturlig variation

12. De fem riger

12.1. Prokaryoter

12.2. Eukaryoter

12.3. Svampe

12.4. Planter

12.5. Dyr

13. gensplejsning

13.1. gensplejsede fødevarer

13.2. gensplejsede tekstiler

13.3. gensplejsede planter

13.4. gensplejsede organismer

13.5. gensplejsede DNA

14. virus

14.1. influenza

14.2. forkølelse

14.3. virus har ikke stofskifte

14.4. HIV/AIDS