Evolution

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Evolution by Mind Map: Evolution

1. tilpasning

1.1. miljø

1.2. vandring fra vand til land

1.3. fødsels overskud

2. naturlig udvælgelse

2.1. variation

2.2. selektion

3. Charles Darwin

3.1. Evolutionsteorien

4. bakterier

4.1. fotosyntese

4.2. virus

5. det første liv

5.1. det første menneske

6. arter

6.1. racer

7. ozon lag

8. DNA

8.1. RNA