Projekt liv

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Projekt liv by Mind Map: Projekt liv

1. Proces

1.1. Optakten: Vi var meget hurtige til at finde ud af hvad vi skulle vælge som vores emne.

1.2. Logbog, den fik jeg også skrevet hver dag, jeg synes at jeg fik det hele med vi havde lavet om dagen.

1.3. Materialeinsamling var der heller ikke et problem vi fandt hurtigt vores materialer

1.4. samarbejde: Det har været rigtig godt, der har slet ikke været problemer, hvor vi var uenige eller noget. så det synes jeg var ret godt :)

1.5. Aftaler: Vi fik begge hurtigt aftaler med personer, og fandt ud af hvordan vi skulle komme frem og tilbage, så det var også fint

1.6. Arbejdesinsats: den var også fin, vi gjorde begge hvad vi kunne for at gøre det så godt som muligt

2. Fagligt inhold

2.1. Tværsfagligt havde vi meget af synes jeg, vi havde Historie, samfundsfag, billedekunst og Dansk

2.2. Jeg synes vi har været rigtig godt i dybden med vores emne

3. Produkt

3.1. Anvendesle: Jeg synes vi fik vores produkt rigtig godt ind i vores fremlæggelse´.

3.2. Tidsforbrug: Vi brugte ret lang tid på at lave dem, men det betød ikke noget, for vi lavede andre ting samme tid.

4. Fremlæggelse

4.1. Iagttagelser: Ikke kigge alt for meget på skærmen, det er godt hvis man ikke gør det.

4.2. Vi fik dem til at høre efter, men vi involverede ikke puplikum, det kunne være godt hvis vi gjorde det.

4.3. Værktøjer: Vi brugte tidslinje, og det synes jeg var en rigtig god måde at fremlægge på.

4.4. Forberedelse: Vi havde hele torsdag til at forberede hvad vi ville sige under fremlæggelsen, så vi tog god tid og gjorde det bedste vi kunne

5. Hvad kan jeg tage med til uge 5:

5.1. Få puplikum mere med