EL MEU PLE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EL MEU PLE by Mind Map: EL MEU PLE

1. Facebook

2. videos

2.1. Portal de youtube

3. On transformo l'informació

3.1. google drive

3.1.1. processador de textos

4. On cerco la informació

4.1. Wiki

4.1.1. Wikipedia

4.2. Videos

4.2.1. Portal de youtube

4.3. Cercadors

4.3.1. Google

4.3.2. Yahoo

5. On comparteixo la informació

5.1. Xarxes socials

5.1.1. twitter

5.2. Correu electrònic

5.2.1. Gmail