Vakcollege Utrecht

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vakcollege Utrecht by Mind Map: Vakcollege Utrecht

1. Onderwijsaanbod

1.1. Niveau's

1.1.1. VMBO KB

1.1.2. VMBO BB

1.1.3. MBO niveau 2/3

1.2. Vakcollege: voor KBL en BBL, zesjarig traject

1.2.1. Opleiding met directe doorstroming naar het MBO, met uitzicht op een baan

1.2.2. Praktijkgericht: 1/3 van de lessen zijn praktijklessen. Overige lessen spelen in op de praktijk

1.2.3. Nauwe samenwerkingsverband met ROC Utrecht en bedrijven uit de regio. Inspelen op het aanbod van werk.

1.2.4. Veel stage, gastlessen en bedrijfsbezoeken om alvast een goed beeld te krijgen van toekomstig beroep

1.2.5. Leerlingen kiezen vanaf jaar 1 voor leerroute Techniek of Mens&Dienstverlening

1.2.6. In de eerste twee jaar "proeven" leerlingen van de verschillende afdelingen zodat zij eind jaar 2 een goede afweging kunnen maken over wat het beste bij hun past

1.2.7. Na jaar 2 afdeling binnen leerroute kiezen

1.2.7.1. Techniek

1.2.7.1.1. Intstalelektro (Installatietechniek&Elektrotechniek

1.2.7.1.2. Voertuigentechniek

1.2.7.1.3. Bouwtechniek

1.2.7.1.4. Metaaltechniek

1.2.7.2. Mens&Dienstverlening

1.2.7.2.1. Verzorging (Zorg&Welzijn)

1.2.7.2.2. Uiterlijke Verzorging

1.2.7.2.3. Horeca, Toerisme & Voeding

1.2.8. Na 4 jaar examen voor VMBO-diploma

1.2.9. Daarna doorstroming naar MBO niveau 2 of 3 (afhankelijk van het behaalde VMBO diploma).

1.2.10. Eind jaar 6 word het MBO afgesloten

2. Vakken

2.1. Klas 1 en 2 (onderbouw)

2.1.1. Nederlands

2.1.2. Engels

2.1.3. Wiskunde

2.1.4. Duits

2.1.5. Mens&Maatschappij (AK+EC+GS)

2.1.6. Mens&Natuur (BIO+VZ+NA+SK)

2.1.7. Natuur&Techniek

2.1.8. Natuur&Gezondheid

2.1.9. Muziek&Beeldende Vorming

2.1.10. Lichamelijke Opvoeding

2.1.11. Informatica

2.1.12. Mentorles

2.1.13. Techniek&Vakmanschap

2.1.14. Mens&Dienstverlening

2.2. Klas 3 en 4 (bovenbouw)

2.2.1. Nederlands

2.2.2. Engels

2.2.3. Wiskunde

2.2.4. Duits

2.2.5. Natuurkunde

2.2.6. CKV

2.2.7. Lichamelijke Opvoeding

2.2.8. Biologie

2.2.9. Maatschappijleer

2.2.10. Mentorles

2.2.11. Beroepsgerichte Vakken (BGV)

3. Omgeving & Gebouw

3.1. Omgeving

3.1.1. Groene omgeving, gebouw aan de Vecht

3.1.2. Rustige buurt

3.1.3. Goede bereikbaarheid

3.2. Gebouw

3.2.1. Modern gebouw

3.2.2. Verdeeld in vleugels; eigen vleugel voor Techniek, Dienstverlening en MBO niveau 2 en 3

3.2.3. Rolstoeltoegankelijk

3.2.4. Liften

3.2.5. Veel ramen --> veel natuurlijk licht

3.3. Inrichting

3.3.1. Kantine centraal in gebouw

3.3.2. Mediatheek centraal in gebouw

3.3.3. Veel praktijklokalen: eigen garage, keuken, restaurant, kapsalon etc

3.3.4. Open studieruimtes

3.3.5. Modern aangekleed

3.3.6. In de gangen tekeningen ed. van de leerlingen

4. Organisatie

4.1. Familieschool

4.1.1. Docent als heer en meester

4.1.2. Directeur nauw verbonden met de rest van het team

4.2. Team

4.2.1. Directie

4.2.2. Afdelingsleiders

4.2.3. Docenten

4.2.4. Onderwijsassistenten

4.2.5. Stagaires

4.3. Onderwijsondersteunend personeel (OOP)

4.3.1. Conciërges

4.3.2. Facilitair

4.3.3. ICT

4.3.4. Secretariaat

4.4. Leerlingenraad

4.5. Medezeggenschapsraad (MR)

5. Leerlingenbegeleiding

5.1. Mentor

5.2. Docent

5.3. Afdelingsleider

5.4. Decaan

5.5. Schoolcounselor

5.6. Zorgcoördinator

5.7. Orthopedagoog

5.8. Aandacht dyslexie / dyscalculie ( bijv door extra tijd toetsen/tentamens )

5.9. Faalangsttraining

6. Passend onderwijs

6.1. Gebruik ICT

6.2. Geen drempels

6.3. Docent signaleert, speelt dit door aan betreffende mentor en zorgcoördinator om samen te kijken voor passende begeleiding

7. Missie

7.1. Veilig, ambitieus en passend voor iedereen!

7.1.1. Kleinschalig

7.1.1.1. Leerling geen nummer

7.1.1.2. Iedereen kent elkaar

7.1.1.3. Respect voor elkaar

7.1.1.4. Kleine klassen

7.1.2. Goede zorg voor leerlingen

7.1.2.1. Leerling begeleiding

7.1.2.2. Aandacht dyslexie / dyscalculie

7.1.2.3. Faalangsttraining

7.1.2.4. Huiswerkbegeleiding

7.1.2.5. Mentor

7.1.2.6. Zorgcoördinator

7.1.3. Voorbereiden op beroepsuitoefening

7.1.4. "Iedereen is welkom"

7.1.5. Uitdagend voor iedereen

8. Soort school

8.1. Openbare school

8.2. Vakcollege: voortgezet onderwijs en mbo niveau 2/3 (6 jarig)