FAGLIG LÆSNING 7. KLASSE - LÆSEFORSTÅELSE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
FAGLIG LÆSNING 7. KLASSE - LÆSEFORSTÅELSE by Mind Map: FAGLIG LÆSNING 7. KLASSE - LÆSEFORSTÅELSE

1. Organisationsformer og didaktiske overvejelser

1.1. - Eleverne arbejder i teams og individuelt - der begrænses så vidt mulig fælles undervisning fra læreren.

1.2. - Eleverne arbejder målrettet med de opstillede læringsmål og succeskriterier samt de tilhørende evalueringsark for metoden som selvevaluerende.

1.2.1. Der arbejdes ligeledes med feed back modellen;

1.2.1.1. Feed Up - Hvor skal jeg hen? Hvad er det jeg skal lære? (Læringsmålene)

1.2.1.2. Feed Back - Hvor er jeg ligenu i min læreproces - hvad ved jeg i forvejen om emnet?

1.2.1.3. Feed Forward - Hvad er mit næste skridt? Hvad skal jeg bruge min nye viden til og hvordan kan jeg bruge den fremadrettet?

1.3. - Eleverne arbejder med en præsentation til skole/hjem samtalerne, hvor de præsentere deres arbejde med læsehastigheden, læringsmålene samt evalueringsarkene for arbejdet.

1.3.1. Evalueringsarkene

1.3.1.1. Elevens refleksioner FØR lektionen

1.3.1.2. Elevens refleksioner EFTER lektionen

2. Læringsmål

2.1. • Kan anvende 8 forskellige forståelsesmodeller i deres arbejde med at forstå teksterne i ”Læs på!”

2.2. • Kan forklare, hvorfor det er vigtigt at slå betydningen af ord op, man ikke kender

2.3. • Er i stand til at fortælle om, hvad ”indre scenarier” er

2.4. • Har en forståelse for, hvordan man opbevarer oplysninger i hjernen

2.5. • Har kendskab til min. 6 teknikker man kan anvende for at forstå en tekst bedre

2.6. • Er i stand til at kunne forklare, hvad en forståelsesmodel er

3. Succeskriterier

3.1. • Med egne ord kan forklare, hvorfor det er vigtigt for læseforståelsen at slå ukendte ord og begreber op

3.2. • Med egne ord kan forklare, hvad der forstås ved ”indre scenarier”

3.3. • Med egne ord kan forklare, hvordan vi opbevarer oplysninger i hjernen fx husker, hvad der sker i en tekst

3.4. • Er i stand til at nævne 6 teknikker man kan anvende for at forstå en tekst bedre

3.5. • Med egne ord kan forklare, hvad der forstås ved ”en forståelsesmodel”

3.6. • Er i stand til at forklare og anvende følgende 8 forståelsesmodeller; RÆKKEFØLGE, TIDSLINJEN, CIRKELDIAGRAM, SØJLEDIAGRAM, KOORDINATSYSTEM, SKEMA, KORT og PRINCIPSKITSE