9e Jaarcongres Procesmanagement 20 november 2014 De dag in één oogopslag

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
9e Jaarcongres Procesmanagement 20 november 2014 De dag in één oogopslag by Mind Map: 9e Jaarcongres Procesmanagement 20 november 2014 De dag in één oogopslag

1. Handleiding

1.1. takken open-/dichtklappen

1.2. attachment

1.3. notities

1.4. link

2. Opening

2.1. Pauline de Wilde

2.2. notities

2.2.1. welkom

2.2.2. hoe vaak bezocht je

2.2.2.1. congres

2.2.2.2. Burgers Zoo

2.2.3. verantwoordelijkheid

2.2.3.1. dieren

2.2.3.1.1. gedragsbehoefte!

2.2.3.1.2. onregelmatigheid in

2.2.3.2. mensen

2.2.3.2.1. krijgen

2.2.3.2.2. nemen

2.2.3.3. zelfstandig ondernemer is zelf voor alles verantwoordelijk ...

2.2.4. kennis maken met de buurvrouw/-man WAAR BEN JE TROTS OP?

3. Waarom 'verdraaide' organisaties teruggaan naar de bedoeling

3.1. Wouter Hart

3.2. Masterclass 26-11-2014

3.3. presentatie

3.4. notities

3.4.1. intro

3.4.1.1. 1e keer dit congres

3.4.1.2. hoe voorkomen we denken in dogma's

3.4.1.3. verhaal

3.4.1.3.1. partner, Jasper & Sten

3.4.1.3.2. huisprocessen managen?

3.4.1.3.3. huishoudelijk hulp

3.4.1.3.4. wat is je ankerpunt

3.4.1.4. hoe dicht past product bij klantwaarde

3.4.2. mijn mentor was Teun Hardjono: "procesbeschrijving is een utopie"

3.4.3. type vraag is bepalend voor perverteren

3.4.3.1. zie presentatie

3.4.3.2. wat?

3.4.3.2.1. type process

3.4.3.2.2. type mens

3.4.4. Jasper steekt over

3.4.4.1. eerst thuis

3.4.4.2. dan Molenweg ...

3.4.4.3. binaire sturing kent z'n grenzen ...

3.4.4.4. tijd voor een ander besturingsproces!

3.4.5. professionele organistaies geven meerdere ankerpunten mee

3.4.5.1. per keer slimmer worden

3.4.5.2. dus ook andere aansturing

3.4.5.3. ruimte geven aan de professional

3.4.6. Jasper (als puber) creditcard meegeven om boodschappen te doen ...

3.4.6.1. hoeveel buikpijn ...?

3.4.6.2. kaders meegeven

3.4.6.3. ook eens over de visie hebben!

3.4.6.4. controle afhankelijk van

3.4.6.4.1. proces

3.4.6.4.2. mensen

3.4.7. wat is de BEDOELING?

3.4.7.1. niet op weg zijn naar iets

3.4.7.2. maar vanuit iets gaan!

3.4.7.3. niet de rechterkant in de linkerkant blijven stoppen

3.4.7.4. managen - in welk mate ...?

3.4.8. Bouke en Wouter op fietsvakantie

3.4.8.1. stoorfactor: regen

3.4.8.2. toen: appeltaart met warme chocola!

3.4.8.3. doel (Luxemburg) klopt niet meer

3.4.8.4. doel is ook maar een middel

3.4.8.4.1. bedoeling: gewoon beetje leuke tijd hebben

3.4.9. sturing

3.4.9.1. wat vraagt de natuur der dingen?

3.4.9.2. Bol.com stuurt op wat en niet op hoe

3.4.9.3. vertrouwen!

3.4.9.4. we zitten niet in een maakbare wereld

3.4.10. vragen

3.4.10.1. praktijk soms weerbarstig - tips?

3.4.10.1.1. type organisatie is van belang

3.4.10.1.2. plek van corporate values is rechter kolom (zie presentatie)

3.4.10.1.3. vervolg is gedtailleerde invulling linker kolom

3.4.10.1.4. vraag: waar voldoen ze aan (zie boek)

3.4.10.1.5. we roepen iets maar zijn vervolgens niet consequent

3.4.10.1.6. verantwoordelijkheid ligt bij de top

3.4.10.1.7. manier van organiseren voorkomt dat hoogopgeleide gaan nadenken

4. Van businessmodellen naar procesmanagement

4.1. Leo Kerklaan

4.2. presentatie

4.3. notities

4.3.1. intro

4.3.1.1. ben in het hol van de leeuw ...

4.3.1.2. hoe kunnen we procesmanagement verder invullen

4.3.1.3. drie thema's

4.3.1.3.1. zien

4.3.1.3.2. denken

4.3.1.3.3. doen

4.3.1.4. gaat niet zonder teams

4.3.1.4.1. strategie?

4.3.1.4.2. hoe te faciliteren?

4.3.1.4.3. groepsdynamica in procesmanagement?

4.3.2. hoe overleven

4.3.2.1. turbulente wereld

4.3.2.2. overleven is

4.3.2.2.1. observern

4.3.2.2.2. orienteren

4.3.2.2.3. besluiten nemen

4.3.2.2.4. handelen

4.3.2.3. juiste vorm van procesmanagement!

4.3.2.4. business model

4.3.2.4.1. langere tijd te gebruiken - stretchen

4.3.2.4.2. nog steeds veel verspilling in onze processen

4.3.3. procesmanagement en prestatie

4.3.3.1. processen in lijn met strategie

4.3.3.2. processen managen

4.3.3.3. continu verbeteren

4.3.3.3.1. Toyota: wat heb je geleerd?

4.3.3.3.2. Jumbo: wat moeten we vandaag beter doen?

4.3.3.4. hoog-laag samen optrekken

4.3.4. gedroomde aanpak

4.3.4.1. gemotiveerde teams

4.3.4.2. harde criteria

4.3.4.3. meetbare doelen

4.3.4.4. efficiente bijeenkomsten

4.3.4.5. voorstellen en oplossingen

4.3.5. teamwork

4.3.5.1. teams

4.3.5.1.1. zien

4.3.5.1.2. denken

4.3.5.1.3. doen

4.3.5.2. wat zijn de hordes?

4.3.5.3. teams die de schouders er onder zetten

4.3.5.3.1. strategie

4.3.5.3.2. faciliteren

4.3.5.3.3. groepsdynamica

4.3.5.4. permanent sturen en bijsturen

4.3.5.4.1. procesdoelen

4.3.5.4.2. procesmanagement

4.3.5.4.3. ...

4.3.6. PDCA

4.3.6.1. proces in kaart

4.3.6.2. Do

4.3.6.2.1. try en test

4.3.6.3. evalueren resultaten

4.3.6.4. Act

4.3.6.4.1. accepteer aanpassing

4.3.7. vragen

4.3.7.1. managers dienen zich aangesproken te voelen

4.3.7.2. ik mis de mensen, die maken het verschil!

4.3.7.2.1. uitgaan van bestaand of nieuw team

4.3.7.2.2. je moet verder met de mensen die je hebt

4.3.7.2.3. incidentaanpak vermijden

4.3.7.3. leidinggevenden (ook die aan zichzelf leiding geven) maken het verschil

4.3.7.3.1. juiste mensen op de juiste plaats brengen

4.3.7.4. bestaand management zit veranderingen in de weg

4.3.7.4.1. hoe van onderen te veranderen?

4.3.7.4.2. management moet collectief leerproces op gang brengen

4.3.7.5. pas naar dokter bij ziekte ...

4.3.7.5.1. naar bewust onbekwaam brengen

4.3.7.5.2. speerpuntaanpak werkt ook -> olievlek

5. Wij zijn big data

5.1. Sander Klous

5.2. presentatie

5.3. notities

5.3.1. intro

5.3.1.1. Baby thinks magazine is iPad

5.3.1.2. Mr Higgs bracht me bij Big Data

5.3.1.2.1. 60 TB/sec aan data (niet op te slaan ...)

5.3.1.2.2. reduceren tot 300 MB/sec

5.3.1.2.3. alleen om beter bgrip te hebben van de wereld om ons ...

5.3.1.2.4. Nobelprijs 2012

5.3.2. new information security

5.3.2.1. Facebook verzamelt meer ...

5.3.2.2. shared value with big data

5.3.2.2.1. BMW auto calling

5.3.2.2.2. Visa creditcard - koppeling aan locatie telefoon

5.3.2.2.3. gezondheidszorg - diagnose op afstand

5.3.2.2.4. NL- FairZekering

5.3.2.3. Torrents in music industry & Bitcoins in financial sector

5.3.2.3.1. Pirat Bay

5.3.2.3.2. winnaar is Spotify

5.3.2.3.3. Bitcoins - digitale currency

5.3.2.3.4. banken de klos?

5.3.2.4. jobless recovery in a developing information society

5.3.2.4.1. ons werk wordt overgenomen door computers

5.3.2.4.2. hoe gaan we daarmee om?

5.3.2.4.3. het ligt niet aan goedkope arbeidskrachten uit ...

5.3.2.4.4. 3/4 van de accountants zal de komende 10-20 jaar geen baan meer hebben

5.3.3. dark side of: big brother is watching you

5.3.3.1. Steve Jobs?

5.3.3.2. Snowdon?

5.3.3.3. Target

5.3.3.3.1. gedrag klanten -> deze is zwanger!

5.3.3.4. LG en TO-Link

5.3.3.4.1. kijkgedrag meten

5.3.3.4.2. knopje werkte niet ...

5.3.3.5. Big brother? That's us!

5.3.3.5.1. Google zoekopdrachten

5.3.3.5.2. Facebook

5.3.3.5.3. gratis e-mail

5.3.3.5.4. wij zijn het product ...

5.3.4. fundamental questions

5.3.4.1. de data scientist

5.3.4.1.1. we hebben mensen nodig die hiermee om kunnen gaan

5.3.4.1.2. voorbeeld: appels en peren

5.3.4.1.3. Simpsons Paradox - Wikipedia

5.3.4.2. mechanism design

5.3.4.2.1. MIT meet

5.3.4.2.2. begrijpen grote hoeveelheden menselijke mobiliteit

5.3.4.2.3. mobiliteit meten op basis van telefoonsignalen

5.3.4.3. rules and regulations in a do it yourself society

5.3.4.3.1. o.a. OV-chipcard gegevens

5.3.4.3.2. hoe gaan we hiermee om

5.3.4.3.3. Google bepaalt mijn blik op de werkelijkheid

5.3.5. practical guide

5.3.5.1. randvoorwaarden

5.3.5.1.1. harde eisen

5.3.5.1.2. zachte eisen

5.3.5.2. overheid is een data driven organization ...

5.3.5.3. Agile projectmanagement

5.3.5.4. start small!

5.3.6. conclusies

5.3.6.1. begin met klanten, niet met je eigen bedrijf

5.3.6.2. aantonen waarom big data daar blangrijk is

5.3.6.3. klein beginnen

5.3.6.4. wel op kunnen schalen

5.3.6.5. MAYBE TRUST IS OVERRATED ...

5.3.7. vragen

5.3.7.1. Facebook

5.3.7.1.1. FB wt veel

5.3.7.1.2. wat als je bij onderzoek mer diskruimte beschikbaar was geweest?

5.3.7.1.3. belangrijkste dingen konden we doen

5.3.7.2. wat moeten wij doen?

5.3.7.2.1. begrijp wat er gebeurt!

5.3.7.2.2. je zit in een filterbubble

5.3.7.2.3. de vraag is belangrijke dan het anwoord

5.3.7.3. rol overheid

5.3.7.3.1. cookies wegklikken is symptoombestrijding

5.3.7.3.2. niet alle macht bij één partij leggen

5.3.7.3.3. rollen moeten opnieuw verdeeld worden

5.3.7.4. ethische commissie

5.3.7.4.1. VN is er mee bezig

5.3.7.4.2. willen/kunnen we wachten

5.3.7.4.3. willen we dat Google dat allemaal weet?

5.3.7.4.4. maak er 10 bedrijven van

5.3.7.4.5. interventie: bv. Europese commissie

6. Organisatie

6.1. Vakmedianet

6.2. Sigma

6.3. Over Management

7. Sponsoren

7.1. TMC

7.2. BPM Consult

8. Rock 'n roll 2.0 Leren van evenementen

8.1. Walter Ploos van Amstel

8.2. presentatie

8.3. notities

8.3.1. intro

8.3.1.1. op Internet kun je niets versoppen

8.3.1.2. wat kunnen we in procesmanagement leren?

8.3.2. waarom en wat van evenementen

8.3.2.1. sfeer

8.3.2.2. muziek

8.3.2.3. ze doen het voor de klant

8.3.2.4. 70% komt terug na prijsverhoging

8.3.2.5. maar verwachtingen zijn ieder jaar hoger

8.3.2.6. bezoeker is ieder jaar weer een jaar ouder ...

8.3.2.7. GSM-masten!

8.3.2.8. Spotify veranderde de muziekwereld

8.3.2.9. 50% Spotify inkomsten van dode artiesten

8.3.2.10. marges worden kleiner - Lowlands van 65% naar 35%

8.3.2.11. Amazon proces eet omzet op - nu 16.4%

8.3.2.12. Andre Rieu 100 containers bakstenen voor het kasteel - miljoenenverlies

8.3.3. proces

8.3.3.1. opbouwen

8.3.3.1.1. travel light ...

8.3.3.2. optreden

8.3.3.3. afbouwen

8.3.3.3.1. travel light ...

8.3.4. leermomenten

8.3.4.1. start met integrale aanpak

8.3.4.1.1. strategie

8.3.4.1.2. processen

8.3.4.1.3. beheersing

8.3.4.1.4. planning

8.3.4.1.5. ICT

8.3.4.1.6. organisatie

8.3.4.1.7. BSC

8.3.4.2. klant centraal stellen

8.3.4.2.1. Nespresso zet jou aan het stuur

8.3.4.2.2. de drank wordt bij je gebracht

8.3.4.3. veiligheidscultuur

8.3.4.4. travel light

8.3.4.4.1. 1 of 2 containers

8.3.4.5. het moet in één keer goed

8.3.4.6. Uber chauffeur weet precies wanneer waar te rijden

8.3.5. vragen

8.3.5.1. wat is leuk aan plaatjes draaien?

8.3.5.1.1. beste plek in de zaal

8.3.5.1.2. eigen keuze plaatjes

8.3.5.1.3. gratis drank

8.3.5.1.4. groopies

9. Massa is kassa: het succes van Drukwerkdeal.nl

9.1. Marco Aarnink

9.2. presentatie

9.3. notities

9.3.1. intro

9.3.1.1. zelf bedrijf achter me gelaten

9.3.1.2. heb het wel even gehad met processen

9.3.1.3. werken op de markt

9.3.1.3.1. leren omgaan met mensen

9.3.1.3.2. opslag bij meer verkoop

9.3.1.4. studie retailmanagement

9.3.1.5. website makens maken die bezoekers trekken ...

9.3.1.6. waarom zijn visitekaartjes zo duur

9.3.1.7. drukkerij van visitekaartjes: massa is kassa!

9.3.2. visitekaartjes drukken

9.3.2.1. drukker: 50 verschillende klanten op één drukvel

9.3.2.1.1. klanten delen kosten

9.3.2.1.2. gevolg: drukwerkdeal.nl

9.3.2.2. drukkers: je maakt de markt kapot

9.3.2.3. negatieve reclame is ook reclame!

9.3.3. door de jaren heen ...

9.3.3.1. 2007: 1e medewerker

9.3.3.1.1. dan verdwijnt angst om mw's aan te nemen

9.3.3.1.2. en de angst om reclame te maken

9.3.3.2. 2008: oprichting DIGITAL

9.3.3.2.1. klant komt niet op laagste prijs af

9.3.3.2.2. van prijsvechter naar middensegment

9.3.3.2.3. one stop shop

9.3.3.2.4. geen hulp, dus zelf printer gekocht

9.3.3.3. 2009: verhuizen naar groter pand

9.3.3.3.1. groei naar 50 mensen

9.3.3.3.2. kwaliteit mensen van belang

9.3.3.4. 2010: investering

9.3.3.4.1. kopen met eigen geld

9.3.3.4.2. HP hielp

9.3.3.4.3. kwaliteit werd lastiger

9.3.3.4.4. nu ook met product bezig zijn ...

9.3.3.5. 2011: overname

9.3.3.6. 2012: nieuwe productiemachines

9.3.3.6.1. LEAN

9.3.3.6.2. 5S

9.3.3.7. 2013: overname textieldrukkerij

9.3.3.7.1. logo veranderd

9.3.3.7.2. in Belgie loopt het anders ...

9.3.3.7.3. ook Londen en Parijs gestart

9.3.3.7.4. veel automatisering

9.3.3.8. 2014: "jullie zijn uniek"

9.3.3.8.1. op B2B

9.3.3.8.2. Vistaprint doet B2C

9.3.3.8.3. verkocht aan Vistaprint op basis van 2015

9.3.4. aandachtspunten

9.3.4.1. wanneer wij lachen, lachen onze klanten

9.3.4.2. wat past bij ons

9.3.4.3. ontbijten met medewerkers

9.3.4.4. goede manager neemt mensen aan die beter zijn dan hem

9.3.4.5. altijd in team van 6 ontwikkelen

9.3.4.6. alle medewerkers zichtbaar op site - met filmpje

9.3.4.7. de klant

9.3.4.8. processen gaan om mensen

9.3.4.9. kwetsbaar opstellen

9.3.4.10. callcenter is een marktingafdeling!

9.3.4.11. horeca is nog wel eens anders

9.3.4.12. klant moet je de handel gunnen

9.3.4.13. klanten bepalen de strategie

9.3.4.14. Social media gebruiken

9.3.4.15. klanten uitnodigen

9.3.5. websitestoring

9.3.5.1. server en backups plat

9.3.5.2. klanten eerlijk informeren via

9.3.5.2.1. Twitter

9.3.5.2.2. Facebook

9.3.5.3. klanten laten je niet vallen!

9.3.6. de kracht van woorden

9.3.7. vragen

9.3.7.1. medewerkers

9.3.7.1.1. zorg goed voor ze

9.3.7.1.2. geef ze ruimte om aan het stuur te trekken

9.3.7.1.3. zu kunnen het aan!

10. Het succesvolle businessmodel van Dorel Europe

10.1. Marco Bijl

10.2. presentatie

10.3. notities

10.3.1. intro

10.3.1.1. Business Improvement Manager Award!

10.3.1.2. film Remember Planet Earth as it was 5 years ago

10.3.1.3. Dorel

10.3.1.3.1. Babyland

10.3.1.3.2. Prenetal

10.3.1.3.3. etc.

10.3.2. de reis van Dorel

10.3.2.1. start: 2009

10.3.2.1.1. hoe samenwerken

10.3.2.1.2. Business Model Generation -> CEO: "Lijkt me goed plan!"

10.3.2.2. veel veranderingen om op te anticiperen

10.3.2.2.1. producten

10.3.2.2.2. klantengedrag

10.3.2.2.3. omgeving

10.3.2.2.4. contextanalyse

10.3.2.3. -> nieuw businessmodel

10.3.2.3.1. retail was onze klant

10.3.2.3.2. consumer is de klant geworden

10.3.2.3.3. gevolg

10.3.2.3.4. film Maxi Cosy

10.3.2.3.5. wat betekent

10.3.2.3.6. managers moeten belang gaan zien

10.3.2.4. Once you see it, you can no longer not see it!

10.3.2.5. veel invloed

10.3.2.5.1. processen

10.3.2.5.2. kwaliteitssystemen

10.3.2.5.3. zienswijze vanuit verschillende belangen/goepen

10.3.2.5.4. vorm van de hark

10.3.2.5.5. retailer werd end consumer!

10.3.2.5.6. cradl to cradl???

10.3.2.5.7. wendbaar zijn

10.3.2.5.8. naast blauw denken ook rood denken (om attitudeprobleem op te lossen)

10.3.2.6. iedereen zat on board

10.3.2.6.1. -> situationeel procesmanagement

10.3.2.6.2. per proces kijken hoe ...

10.3.2.6.3. IT

10.3.2.6.4. nieuwe rollen

10.3.2.7. alles tegelijkertijd - hoe?

10.3.2.7.1. diverse processen

10.3.2.7.2. hark

10.3.2.7.3. maar mensen liepen toch een andere kant op ...

10.3.2.7.4. antwoord: boekje OGSM

10.3.2.7.5. -> er ontstond samenhang

10.3.2.8. hoe verder?

10.3.2.8.1. we zijn merknr. 1

10.3.2.8.2. we zien dat er verbinding is met de consument

10.3.2.8.3. de wereld is éé markt -> koppelingen

10.3.2.8.4. antwoord geven op vragen van wereldklanten!

10.3.2.8.5. over de flow charts gaat niemand meer beginnen

10.3.2.8.6. voortdurend divergeren en opnieuw convergeren

10.3.2.8.7. Glocalisation

10.3.2.8.8. belangrijk is de mindshift

10.3.2.8.9. to do

11. Praktijksessies

11.1. Succesvolle transitie WMO door samenwerking en klantfocus

11.1.1. Marc Schijff

11.1.2. Monique Spierenburg

11.1.3. Remco Griep

11.1.4. presentatie

11.2. Gedragsverandering en operational excellence op een terminal door business process redesign

11.2.1. Clement Saaltink

11.2.2. Johnny van de Vliert

11.2.3. presentatie

11.3. Proces Managen? Kan dat ook wat minder? Ontmanagen!

11.3.1. Ir. Thom F. Verheggen

11.3.2. presentatie

11.4. Goed operationeel management

11.4.1. Femke Bruin

11.4.2. Kim Vesters

11.4.3. presentatie

11.5. Adoptie op de werkvloer bepaalt succes van procesmanagement

11.5.1. Bert Dikmans

11.5.2. Drs. Martine van Nuenen

11.5.3. presentatie

11.6. Bent u risk ready?

11.6.1. Gert van der Kolk

11.6.2. Thinka Bor-Reijenga

11.7. Verleiden voor procesmanagers

11.7.1. Ankie Swakhoven

11.7.2. Leon Hielkema

11.7.3. presentatie

11.8. Van Cijfers naar Waarden: de magie van eenvoud

11.8.1. Kees Tillema

11.8.2. presentatie

11.9. ABN AMRO - Customer Excellence, verticale en horizontale LEAN implementatie

11.9.1. Michael van den Berg

11.9.2. presentatie

11.10. Versimpelen

11.10.1. Jan-Peter Bogers

11.10.2. presentatie (Prezi)

11.11. Proces Model Canvas van Dorel Europe in de praktijk

11.11.1. Marco Bijl

11.11.2. presentatie

12. Event Mapping by

12.1. Hans Terhurne

12.2. Faciliteren van Visueel Denken

13. Twitter #JCPR14

13.1. GommansHNov 20, 7:50pm via Twitter for iPhone Inspirerend!#jcpr14

13.2. annekevdijk68Nov 20, 3:53pm via Twitter for iPhone "Als iets gratis is ben je niet de klant maar het product". De wereld van #bigdata door @sanderklous op #jcpr14 pic.twitter.com/wXBHfJrt6J

13.3. thomverheggenNov 20, 4:45pm via Twitter for iPhone Gaaf verhaal @MarcoAarnink van @DWD_dailydeal: mensen maken het verschil in de praktijk. #jcpr14

13.4. thomverheggenNov 20, 1:36pm via Twitter for iPhone Mooi: @marcobijl van Dorel: procesmanagement nieuwe stijl gaat niet meer over controleren, maar over verbinden en loslaten #jcpr14

13.5. MarcoAarninkNov 20, 3:28pm via Twitter for iPhone Een volle zaal, een inspirerende plek @burgerszoo. Spreken jaarcongres procesmanagement. HET proces; mensen! #jcpr14 pic.twitter.com/BAHCIT4Q0V

13.6. RencoBakkerNov 20, 2:16pm via TweetDeck @Johnny_vdVliert en Clement Saaltink van #ett #vtti enthousiast over #bpm en @BPMConsultcom op jaarcongres procesmanagement #jcpr14 Trots!

13.7. annekevdijk68Nov 20, 1:30pm via Twitter for iPhone RT @Procesje: Vandaag als afdelingsuitje naar het jaarcongres procesmanagement. #jcpr14 pic.twitter.com/d7wtrCDyKM

13.8. delaatstemeterNov 20, 1:23pm via Twitter for iPad #jcpr14 Dorel 'Maxicosy': C2C markt( plaats) is geen concurrent, maar moet je omarmen. Zet de consument centraal in de keten

13.9. DavidRutingNov 20, 10:07am via Twitter for iPhone #jcpr14 Wouter Hart brengt ons terug bij 'de bedoeling' @ProcessCanvas @Commant pic.twitter.com/Mh5cwBDmXX

13.10. annekevdijk68Nov 20, 9:39am via Twitter for iPhone Mooie start van congres procesmanagement #jcpr14: opstaan, andere plaats kiezen en een goed gesprek starten over eigen oplossingen, mooi

14. Een video-impressie van de dag