Positionering (Riezebos & Van der Grinten)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Positionering (Riezebos & Van der Grinten) by Mind Map: Positionering (Riezebos & Van der Grinten)

1. Merk(identiteit): visie, missie, kernwaarden, persoonlijkheidskenmerken,kernbelofte,kernconcept (volgens Van Boer, 2010)

1.1. Gewenste identiteit - directie/MT (Grinten 2010)

1.1.1. Achterhalen door fieldresearch: onderzoek onder directie/MT, niet mogelijk

1.1.2. Achterhalen door deskresearch: informatie van directie in casusomschrijving/merkboek, wel mogelijk

1.2. Werkelijke identiteit - medewerkers (Grinten 2010 )

1.2.1. Achterhalen door: onderzoek onder medewerkers, informatie niet beschikbaar

1.2.2. Achterhalen door deskresearch: informatie van medewerkers over waar het bedrijf werkelijk voor staat, wellicht in online uitingen (denk aan personeelsbladen/soc.media-accounts), haalbaar: misschien

1.3. Visuele identiteit (Grinten 2010)

1.3.1. Symbolen (Birkigt & Stadler. 1986)

1.3.1.1. Onderzoek van communicatie-uitingen, haalbaar: ja

1.3.2. Gedrag (Birkigt & Stadler, 1986)

1.3.2.1. achterhalen door deskresearch: onderzoeken door schriftelijk uitingen over gedrag: ...bijv. uit case blijkt dat...of uit soc.med. post blijkt dat

1.3.2.2. achterhalen door fieldresearch: onderzoek onder directie/medewerkers, onderzoek onder klanten, haalbaar: nee

1.3.3. Communicatie (Birkigt & Stadler 1986)

1.3.3.1. Achterhalen door: analyseren gedane communicatieuitingen over visie, missie kernwaarden, etc, haalbaar: ja

2. Concurrentie

2.1. product/dienst

2.1.1. kernproducten/diensten, tastbaar product, uitgebreid product (De Berg, 2014)

2.1.1.1. achterhalen door observatie/uittesten concurrentie, haalbaar: nee

2.1.1.2. achterhalen door onderzoek op internet op sites van concurrent en naar branche-informatie, haalbaar ja.

2.2. positionering/propositie

2.2.1. achterhalen door onderzoek op internet op sites van concurrent en naar branche-informatie, haalbaar ja.

2.3. marketingcommunicatiemiddelenmix

2.3.1. achterhalen door onderzoek op internet naar concurrent en via branche-informatie, haalbaar ja.

2.4. Imago

2.4.1. Valideren beeld van de concurrent door fieldresearch. haalbaar: nee, niet nu

2.4.2. Valideren beeld van de concurrenten d.m.v. deskresearch, haalbaar: wellicht. Denk bijv. aan Soc.Me analyse Coosto

3. Doelgroep (relevantie)

3.1. wensen en behoeften doelgroep

3.1.1. t.a.v. kernproduct, tastbaar product, uitgebreid product (De berg,2014)

3.1.1.1. achterhalen door: veldonderzoek onder doelgroep, haalbaar: nee

3.1.1.2. achterhalen door: bureauonderzoek naar uitingen van de doelgroep, haalbaar: ja

3.1.1.3. achterhalen door: onderzoek naar trents en ontwikkelingen in de branche, haalbaar: ja

3.1.2. t.a.v. communicatie

3.1.2.1. Inhoud

3.1.2.1.1. impliciete wensen en behoeften (waarden)/ verwachtingen

3.1.2.1.2. expliciete wensen en behoeften

3.1.2.2. Middelen/ proces

3.1.2.2.1. achterhalen door: veldonderzoek onder doelgroep, haalbaar: nee

3.1.2.2.2. achterhalen door: bureauonderzoek naar uitingen/gedrag van de doelgroep: wellicht via SoMe of NOM doelgroepmonitor of ander onderzoek

3.1.2.2.3. achterhalen door: onderzoek naar trents en ontwikkelen in de branche.