Hvad vi ved om ledelse/leadership

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hvad vi ved om ledelse/leadership by Mind Map: Hvad vi ved om ledelse/leadership

1. Hvilke begreber kender vi om ledelse/leadership?

1.1. Begreb 1: Situationsbestemt ledelse

1.1.1. De 4 kasser - opgave-person matrix

1.1.2. Støttende, styrende etc. ift. hvor den pågældende medarbejder er i udvikling

1.2. Begreb 2: Narrativer som ledelses værktøj

1.3. Roller

1.3.1. Task-, change-, external-, og relationsoriented

1.4. Begreb 3: Formel og uformel ledelse

1.5. 1. Lederrollen: interpersonel, informations- og beslutningsrolle

1.6. 2. Lederpersonlighed: selvtillid, arbejdssom, social intelligens

1.7. Distribueret lederskab

1.8. Followers

1.9. L3. Lederstil: relationel nog demokratisk versus autoritær

1.9.1. Concensusledelse versus command

1.10. Post-heroisk leadership / Coaching

1.11. Systemisk ledelse

1.12. Individuel lederskab

1.13. Projektiv indifikationsprocesser

1.14. Symbolic ledership

1.15. Effektiv ledelse

2. Hvilke spørgsmål har vi om ledelse/leadership, her og nu?

2.1. Sp. 1: Indgår organisatorisk læring som begreb?