Attracted by Science

Making science education and careers attractive for young people

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Attracted by Science by Mind Map: Attracted by Science

1. Interessenter

1.1. Projekt Sponsorer

1.1.1. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

1.1.2. Undervisningsministeriet

1.1.3. EU-Horizon 2020

1.2. Project Management

1.2.1. Region Syddanmark

1.2.2. NTS-Syddanmark

1.3. Developers

1.4. Primary User Group

1.4.1. Undervisere på grundskole og ungdomsuddannelser

1.5. Supporting Staff

2. Notes

3. Project Information

3.1. Definition

3.1.1. Aim

3.1.1.1. Profilering af NTS-uddannelser

3.1.1.2. Profilering af Rollemodeller

3.1.1.2.1. Studerende

3.1.1.2.2. Mennesker i arbejde

3.1.1.2.3. Forældre/bedsteforældre

3.1.1.3. Styrkelse af elev-elev og underviser-underviser samarbejde imellem uddannelsesniveauerne

3.1.1.4. Styrkelse af undervisernes viden om NTS-uddannelser

3.1.1.5. Formidling af NTS emner med involvering af uddannelser/virksomheder hos uformelle arenaer

3.1.1.6. Karakterisering og kvalificering af eksisterende skole-virksomhedssamarbejder

3.1.1.7. Styrkelse af grundskolelærernes mulighed for profilering af uddannelser

3.2. Items to be Delivered

3.2.1. Kortlægning af viden omkring de unges uddannelsesvalg

3.2.2. Casebeskrivelser omkring allerede fungerende og eksisterende samarbejder imellem uddannelsesniveauer og aktører

3.2.3. Undervisningsmateriale omkring udvalgte Rollemodeller

3.3. Extent

3.3.1. Included

3.3.2. Included

3.3.3. Excluded

3.4. Link

3.4.1. http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/science-and-society

3.4.2. http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/call-making-science-education-and-careers-attractive-young-people-0

3.4.3. http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-seac-2014-1.html#tab2

4. Plan

4.1. Project Start

4.1.1. Project specifications

4.1.2. End User requirements

4.1.3. Action points sign-off

4.2. Development Stage 1

4.2.1. Define actions as necessary

4.3. Development Stage 2

5. Timeline

5.1. Schedule

5.2. Budget

5.3. Resources

5.4. Delays

6. Limitations

6.1. Budget

6.1.1. Materials

6.1.2. Personel

6.1.3. Services

6.1.4. Duration

6.2. Delivery Timeline

6.3. Requirements

7. Actions

7.1. Define Project Schedule

7.1.1. Dependencies

7.1.2. Milestones

7.2. Limitations

7.2.1. Schedule

7.2.2. Budget

7.3. Define Project Development Measurement

7.3.1. KPI's

8. Aktører i Syddanmark

8.1. Syddansk Universitet

8.2. Syddanske Erhvervsskole

8.3. Syddanske Gymnasier

8.4. Syddanske HTX

8.5. UC-Syd og UCL

8.6. Grundskoler i Syddanmark

8.7. Kommunerne i Syddanmark