Nasjonsbygging

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Nasjonsbygging by Mind Map: Nasjonsbygging

1. 1814

1.1. Egen grunnlov

1.2. Eget Storting og regjering

1.3. Begrenset stemmerett

2. Eget språk

2.1. Wergeland - fornorsker

2.2. PA Munch - norrønt

2.3. Ivar Aasen - målreising - dialekter på bygdene

2.4. Knut Knudsen - fornorske - den dannede dagligtale

3. Litteratur

3.1. Wergeland - norsk natur og kultur

3.2. Mauritz Hansen - norsk natur

3.3. Bjørnson - bondefortellinger/historisk

3.4. Ibsen - historiske dramaer

4. Musikk

4.1. Ole Bull - verdenskjent

4.2. Edvard Grieg - blander inn folkemusikk

5. Folkediktning

5.1. Asbjørnsen og Moe - samler eventyr, bruker dialekt i replikkene.

6. Kunst

6.1. Tidemann og Gude - nasjonale motiver

6.2. Edvard Munch - verdenskunster

7. Oppdagere

7.1. Nansen - Nordpolen

7.2. Amundsen - Sydpolen

8. Ideene

8.1. Forfattere

8.2. Professorer

8.3. Politikere

8.4. Hentet fra Tyskland

8.5. Ensretting av nasjonen og borgerne

9. 1814-1905

9.1. Økende demokratisering

9.2. Kulturell frigjøring

9.3. Økonomisk selvstendighet

9.4. Unionsoppløsning i 1905

10. Etter 1905

10.1. Dyrking av idrettshelter

10.2. Helter fra andre verdenskrig

10.3. Oppdagere

10.4. Forfattere og musikere

11. Minoriteter

11.1. Samer, kvener, rom, romani

11.2. Integrering og assimilering

11.3. Tvangssterilisering

11.4. Tvangsadopsjon

11.5. Fornektelse av eget språk og kultur

11.6. Tvangslover

12. Historie

12.1. Vikingtid

12.2. Sagalitteraturen

13. Samfunnet

13.1. Fattigdom

13.2. Undersøkelser for å forbedre

13.3. Industrailisering

13.4. Urbanisering

13.5. Migrasjon - flytting og utvandring