Tietosuoja/tekijänoikeudet

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tietosuoja/tekijänoikeudet by Mind Map: Tietosuoja/tekijänoikeudet

1. TEEMA 1. Somekettisuositukset oppilaitoksessa (Jouni, Ulla,Minna,Helena)

1.1. Hyvä käytäntö: Erityistä somea http://www.ammatillinenerityisopetus.fi/uploads/Liitteet/Erityista_somea_2013.pdf

1.2. Omat ohjeet toimintaan: opiskelijoille, huoltajille, työpaikka ohjaajille ja oppilaitoksen henkilökunnalle.

1.3. HAMK:n someketti

1.3.1. Roolisi verkossa

1.3.2. Sisällöt

1.3.3. Teknologia, työkalut ja palvelut

1.3.4. Sosiaalinen media voimavarana

2. TEEMA 3 Mitä jokaisen opettajan tulisi tietää tekijänoikeudesta?

2.1. Materiaalin levitys ja välitys

2.1.1. osittaisia valokopioita sa levittää opetuksessa opiskelijoille

2.1.2. Teoskappaleita (kuten kirjoja) saa tuoda opetustilaisuuteen

2.1.3. Valokopiolupa

2.1.3.1. saa tulostaa ja/tai ottaa valokopioita max 20 kuvaa / sivusto

2.1.4. Kopiointi- skannauslupa erikseen ostettava koululle

2.1.5. Digilupa sallii välittämisen koulun suljetulla verkkoalustalla

2.1.6. Linkittäminen on sallittua (hyvän tavan mukaisesti)

2.2. Mitä lupia tarvitaan oppilaiden tekemien videoiden tekemiseen netissä?

2.2.1. kaikilta video- ja äänitallenteiden tehneiltä henkilöiltä

2.2.2. kaikilta videolla näytteleviltä henkilöiltä

2.2.3. videon käsikirjoittajalta, ohjaajalta ja näyttelijöiltä sekä muilta (puvutaja, koreokrafi jne) varmuuden vuoksi myös taustalla näkyviltä henkilöiltä, joiden kasvot näkyvät videossa

2.2.4. Tuotteilta tai brändeiltä ei tarvitse kysyä lupaa elleivät ole keskeisessä asemassa eikä niitä kohde asiaankuulumattomasti

2.2.5. alkumusiikin bändin lupa sekä tallentaneen lupa (levy-yhtiö)

2.2.6. esimerkiksi Black Sabbathin vuoden 70 -kokoonpanolta että kustantajalta

2.3. TV-ohjelmien tekijänoikeusrajoitukset opetuksessa

2.3.1. Sallitut TV-kanavat ovat Yle1, YleTeema, YleFem, MTV3 ja kaikki Ylen radiokanavat

3. TEEMA 4.Valokuvien tai videoiden käyttö opetuksessa (Johanna,Anu,Anna-Mari,Lotta)

3.1. Oppilaitos ei kysy säännönmukaisesti opiskelijoilta lupaa kuvien käytöstä. Ainoastaan päättämisilmoituksessa kysytään, saako nimen julkaista lehdessä

3.2. Kuvan kuvaaja tai videon kuvaaja omistaa kuvan/videon oikeudet

3.2.1. Lupa täytyy kysyä sekä kuvattavalta että kuvaajalta

3.3. Olemme käyttäneet paljon luvattomasti lähdettä kertomatta esim. kuvia

3.3.1. Powerpointin innostamina keskityimme visuaalisesti hienoihin opetusmateriaaleihimme

3.3.2. Oppilaitoksen omassa Some-etiketissä on tärkeää ottaa kantaa, milloin täytyy olla lupa esim. opiskelijalta mainosmateriaaleihin, fb:n tai blogeihin

3.4. yli 50 vuotta vanhat valokuvat vapaasti

3.5. taideteokset kuten maalaukset vapaasti käytettävissä, kun tekijän kuolemasta yli 70 vuotta

3.6. CC-teokset eli Creative commons on yleinen lupa, jossa tekijä mainittava. Joskus myös muita rajoituksia kuvan tai työn käyttöön.http://cerativecommons.fi

4. Teema 2 mitä tulisi huomioida some ilmaispalveluja käytettäessä

4.1. edu.fi ohjeistukset ja tre kaupungin ohjeet

4.2. käyttöehtoihin perehtyminen

4.2.1. ikärajat

4.2.2. tekijänoikeudet (kenelle jää)

4.2.3. tunnusten luominen

4.2.4. henkilötiedot (eu lainsäädännön mukaan safe Harbour sopimus

4.2.5. palvelujen voimassaolo ja ylläpito

4.3. luvat

4.3.1. pakko aikuisiltakin kysyä lupa ilamispalvelun käyttöön ja heidän oman tekijänoikeuskynnysken ylittävän materiaalin tuottamiseen palveluun

4.3.2. Alaikäinen käyttäjä

4.3.2.1. Huoltajan lupa tarvitaan

4.3.2.1.1. Tekijänoikeuden alainen tuotos

4.3.2.1.2. Jos käyttäjäkohtainen tili tarvitaan

4.3.2.2. vapaaehtoinen

5. TEEMA . CREATIVE COMMONS