Biologi 7. klasse årsplan frem til uge 44 - 2014

Plan your lessons and the goals of your lessons as well as including important content

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Biologi 7. klasse årsplan frem til uge 44 - 2014 by Mind Map: Biologi 7. klasse årsplan frem til uge 44 - 2014

1. "Hvad ved jeg om livet"

1.1. Læringsmål

1.1.1. - Kan forklare, hvad begrebet biologi omhandler.

1.1.2. - Kan redegøre for, hvor de støder på biologi i deres dagligdag.

1.1.3. - Kan redegøre for nogle erhverv, der benytter sig af biologisk viden.

1.1.4. - Kan præsentere og argumentere for sine valg i forhold til "Hvad der er levende"

1.1.5. - Kan bruge og indtænke deres viden i en Prezi-præsentation samt omformulere den til en Go-animate præsentation.

1.2. Succeskriterier

1.2.1. Når eleven kan definere og forklare ordet "Biologi"

1.2.2. Når eleven overfor sidekammeraten kan redegøre for mindst 2 erhverv, der benytter sig af biologisk viden.

1.2.3. Når eleven kan forklare sidekammeraten, hvornår de støder på biologi i deres hverdag,

1.2.4. Når eleven kan præsentere og argumentere for sine definitioner via sin Prezi præsentation.

1.2.5. Når eleven kan omsætte sin viden i en Go-animate præsentation.

2. "En model af cellen"

2.1. Læringsmål

2.1.1. - Kan anvende et mikroskop til at se på celler.

2.1.2. - Kan forklare forskelle mellem en plante- og en dyrecelle med udgangspunkt i en hjemmelavet model.

2.1.3. - Kan redegøre i grove træk for følgende organellers funktion og placering: cellekerne, mitokondrier, ribosomer, grønkorn, cellevæg, cellemembran.

2.2. Succeskriterier

2.2.1. - Eleven kan anvende et mikroskop til, at se på celler i.

2.2.2. - Eleven har kendskab til indstillingerne for mikroskopet samt hvilken væske og underlag, som er vigtigt i den forbindelse

2.2.3. - Eleven kan tegne en plantecelle og navngive de forskellige dele med udgangspunkt fra modellen på biologifaget.dk

2.2.4. - Eleven kan tegne en dyrecelle og navngive de enkelte dele udgangspunkt fra modellen på biologifaget.dk

2.2.5. - Eleven kan redegøre for organellernes funktion.

3. Organisationsformer og didaktiske overvejelser

3.1. - Eleverne skal præsentere deres viden om emnerne i Prezi eller Mindmeister samt lave en Go-animate film om et af emnerne.

3.2. - Eleverne arbejder målrettet med de opstillede læringsmål og succeskriterier samt de tilhørende evalueringsark for metoden som selvevaluerende.

3.2.1. Der arbejdes ligeledes med feed back modellen;

3.2.1.1. Feed Up - Hvor skal jeg hen? Hvad er det jeg skal lære? (Læringsmålene)

3.2.1.2. Feed Back - Hvor er jeg ligenu i min læreproces - hvad ved jeg i forvejen om emnet?

3.2.1.3. Feed Forward - Hvad er mit næste skridt? Hvad skal jeg bruge min nye viden til og hvordan kan jeg bruge den fremadrettet?

3.2.1.3.1. Feed Back - Hvor er jeg ligenu i min læreproces - hvad ved jeg i forvejen om emnet?

3.3. - Vi arbejder med bevægelse i undervisningen i form af Xplore2learn løb som evaluering og supplering til den selvevaluerende elev, hvor eleverne er med til at udarbejde spørgsmål i programmet. Quiz og byt bruges også fortsat afslutningsvist i undervisningen.

3.4. - Der arbejdes med Biologifaget.dk, hvor der er supplerende tekster som videolinks, statestikker, links til undersøgelser mv.

3.5. - Eleverne arbejder i teams og individuelt - der begrænses så vidt mulig fælles undervisning fra læreren.