Onderwijsniveaus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Onderwijsniveaus by Mind Map: Onderwijsniveaus

1. Micro

1.1. Leerkracht

1.2. Documenten

1.2.1. Lesvoorbereiding

1.2.1.1. Opgesteld voor elke les

1.2.1.2. Bevat minstens

1.2.1.2.1. Lesdoelstellingen

1.2.1.2.2. Leerinhoud

1.2.1.2.3. Werkvormen

1.2.2. Schoolagenda

1.2.2.1. Opgesteld voor elk lesuur

1.2.2.2. Bevat

1.2.2.2.1. Datum

1.2.2.2.2. Lesuur

1.2.2.2.3. Lesonderwerp

1.2.2.2.4. Taken

1.2.2.3. Leerlingen ook!

1.2.3. Jaarplan

2. Meso

2.1. School

2.2. Documenten

2.2.1. Pedagogisch project

2.2.1.1. = vistitekaartje van een school

2.2.1.2. Waarden die een school belangrijk vindt

2.2.1.2.1. Pedagogisch

2.2.1.2.2. Didactisch

2.2.2. Schoolregelement

2.2.3. Schoolwerkplan

3. Macro

3.1. Onderwijskoepels

3.1.1. Voorbeelden van onderwijskoepels

3.1.1.1. GO!

3.1.1.2. Stedelijk en gemeentelijk onderwijs (OVSG)

3.1.1.3. Provinciaal onderwijs (POV)

3.1.1.4. Katholiek Onderwijs (VSKO)

3.1.1.5. Methodescholen

3.1.1.6. ...

3.1.2. Document: het LEERPLAN

3.1.2.1. Opgesteld door de leerplancommissie

3.1.2.2. Per vak/graad

3.1.2.3. Gebaseerd op eindtermen (indien opgesteld)

3.1.2.4. Bevat o.a.

3.1.2.4.1. Leerplandoelstellingen

3.1.2.4.2. Leerinhouden

3.1.2.4.3. Didactische wenken

3.2. Vlaamse overheid

3.2.1. Eindtermen

3.2.1.1. Vakgebonden

3.2.1.1.1. Basisvorming

3.2.1.1.2. Per graad en per vak

3.2.1.1.3. Verplicht te bereiken

3.2.1.2. Vakoverschrijdend

3.2.1.2.1. Over verschillende vakken heen.

3.2.1.2.2. Opgesteld voor 6 jaar (mits enkele uitzonderingen zoals ICT)

3.2.1.2.3. Verplicht na te streven

3.2.1.3. Specifieke

3.2.1.3.1. ASO

3.2.1.3.2. Verschillende poolen

3.2.1.3.3. Te bereiken tegen einde 3de graad