La web del centre

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
La web del centre by Mind Map: La web del centre

1. Documents de centre

1.1. Projecte educatiu

1.2. NOFC

1.3. Pla d'acció tutorial

1.4. Projecte de convivència

2. Famílies

2.1. Autoritzacions

2.2. Escola de pares

2.3. Orientacions

2.4. Oficina virtual (Secretaria)

3. Característiques del centre

3.1. Instal·lacions

3.2. Equipaments

3.3. Pla d'emergència

4. Blogs

4.1. Infantil

4.2. Primària

4.3. Música

4.4. Anglès

4.5. Plàstica

4.6. Festes

4.7. Excursions i sortides

4.8. Biblioteca

5. Àudiovisuals

5.1. Vídeos

5.2. Fotografies

6. Servei de menjador

6.1. Quota

6.2. Menús

6.3. Reglament

7. AMPA

7.1. Informació general

7.2. Extraescolars

7.3. Activitats que organitza

7.4. La junta

7.5. Fotografies

8. Equip Directiu

8.1. Projecte de Direcció

8.2. Equip de mestres

8.3. Secretaria

8.3.1. Horari d'atenció al públic

8.3.2. Gestions on-line

9. Tauler d'anuncis

9.1. Horari i calendari escolar

9.2. Webs i enllaços d'interès

9.3. Llibres de text

9.4. Horari d'atenció a les famílies (equip directiu i mestres)

9.5. Agenda mensual

10. Professorat

10.1. Moodle

10.1.1. programacions

10.1.2. activitats

10.1.3. cursos

11. Alumnes

11.1. Racó TAC

11.1.1. Educació infantil

11.1.2. Cicle inicial

11.1.3. Cicle mitjà

11.1.4. Cicle superior

12. Projectes de centre

12.1. PILE

12.2. ESCACS A L'ESCOLA