PEDAGOGIKA MEDIALNA I EDUKACJA. TECHNOLOGIA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PEDAGOGIKA MEDIALNA I EDUKACJA. TECHNOLOGIA by Mind Map: PEDAGOGIKA MEDIALNA I EDUKACJA. TECHNOLOGIA

1. INTERNET W PROCESIE EDUKACJI

1.1. ŹRÓDŁO INFORMACJI

1.1.1. INFORMACJE WZBOGACONE DODATKOWO O OBRAZ, DŹWIEK ORAZ FILM

1.1.2. UMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z

1.1.2.1. SERWERÓW EDUKACYJNYCH

1.1.2.1.1. OGROMNA WYMIANA INFORMACJI I WIEDZY MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI

1.1.2.1.2. ŚRODOWISKO PRACY NAUCZYCIELA

1.1.2.1.3. PLATFORMOWY E-LEARNING

1.1.2.1.4. MATERIAŁY DYDAKTYCZNE (PREZENTACJE, STRONY WWW, TEKSTY) ORAZ ZAAWANSOWANE MODUŁY( NP. CYKLE WYKŁADÓW)

1.1.2.2. SŁOWNIKÓW I ENCYKLOPEDI ON-LINE

1.1.2.3. GRUPY DYSKUSYJNE (USENET) I FORA DYSKUSYJNE

1.1.2.4. WIRTUALNE BIBLIOTEKI NP. PBI

1.1.2.5. WIRTUALNE KSIĄŻKI

1.1.2.5.1. New Idea

1.2. NARZĘDZIE ZYSKIWANIA INFORMACJI

1.2.1. New Idea

1.3. NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE PROCES KSZTAŁCENIA

2. EDUKACJA NA ODLEGŁOŚĆ

2.1. RODZAJE

2.1.1. NAUCZANIE KORESPONDENCYJNE

2.1.2. ZA POMOCĄ RADIA I TV

2.1.3. WSPOMAGANE KOMPUTEREM

2.1.4. KSZTAŁCENIE ON-LINE

2.1.5. SYSTEM TELEKONFERENCYJNY

2.1.6. ZA POMOCĄ WIDEOFONÓW

2.2. MODELE EDUKACYJNE

2.2.1. KONSULTACYJNY

2.2.2. KORESPONDENCYJNY

2.2.3. WSPIERAJĄCY SAMOKSZTAŁCENIE

2.3. MODELE ORGANIZACYJNE

2.3.1. MIESZANE FORMY INSTYTUCJI

2.3.2. PLACÓWKI AUTONOMICZNE

2.3.3. INSTYTUCJA CENTRALNA

2.3.4. KONSORCJUM

2.4. ZALETY

2.4.1. WYGODA I ELASTYCZNOŚĆ NAUKI

2.4.2. MNIEJSZE KOSZTY STUDIOWANIA

2.4.3. NAUKA W RÓŻNYCH MIEJSCACH

2.4.4. WIĘKSZA MOŻLIWOŚĆ WYMIENIENIA POGLĄDÓW

2.4.5. WIĘKSZY I SZYBSZY DOSTĘP DO INFORMACJI

2.5. WADY

2.5.1. BRAK BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z NAUCZYCIELEM I RÓWIEŚNICZĄ GRUPĄ

2.5.2. NIE MOŻNA UCZYĆ POPRZEZ DZIAŁANIE PRAKTYCZNE - BRAK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH, LABORATORIÓW, PROJEKTOWYCH ETC

2.5.3. BRAK DOPINGU DO NAUKI

2.5.4. KONIECZNE POSIADANIE SPRZĘTU, INTERNETU - NIE KAŻDY MOŻE SOBIE NA TO POZWOLIĆ

2.5.5. CZASOCHŁONNA ANALIZA MATRIAŁÓW POMIEDZY UCZNIEM A NAUCZYCIELEM

3. PRACA W PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

3.1. ERGONOMICZNE WARUNKI

3.1.1. STANOWISKA UMOŻLIWIAJĄCE WYGODNĄ I WYDAJNĄ PRACE

3.1.2. DOSTOSOWANIE MEBLI DO RODZAJU WYKONYWANIA ZADANIA ORAZ DO OSOBY JE WYKONUJĄCEJ

3.1.3. SZKOLENIA UŻYTKOWNIKÓW Z ZAKRESIE BHP W PRACOWNI ORAZ ZASAD ERGONOMII

3.1.4. OPCJA ZMIANY POZYCJI PRZY PRACY

3.2. WYPOSAŻENIE MIEJSCA PRACY

3.2.1. ODPOWIEDNIE OŚWIETLENIE STANOWISK ( ODPOWIENI KĄT PADANIA ŚWIATŁA, NIE TYŁEM ANI PRZODEM Do OKNA)

3.2.2. OKNA WYPOSAŻONE W ROLETY BĄDŹ ŻALUZJE

3.2.3. ODPOWIEDNIA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY STANOWISKAMI PRACY (80 cm)

3.2.4. PODŁOGA, KTÓRA ŁATWO UTRZYMAĆ W CZYSTOŚCI

3.2.5. RÓŻNORODNOŚĆ DRÓG DOSTĘPU DO STANOWISKA

3.2.6. ODPOWIEDNI DOSTĘP DO SPRZĘTU DLA KONSERWATORÓW

3.2.7. ODPOWIEDNIA ILOŚĆ I ROZMIAR SPRZETU

3.3. ŚRODKI DYDAKTYCZNE

3.3.1. KOMPUTERY

3.3.2. WIDEOPROJEKTOR

3.3.3. EKRANY, MONITORY

3.4. MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

3.4.1. KARTY GRAFICZNE

3.4.2. PLANSZE

3.4.3. TABLICE

4. TI W EDUKACJI

4.1. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA

4.1.1. W PEDEGOGICE SPECJALNEJ

4.1.1.1. DIAGNOZA I TERAPIA

4.1.1.2. REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4.1.1.3. PRACA Z OSOBAMI Z DEFEKTAMI SŁUCHOWYMI I WZROKOWYMI

4.1.2. JAKO ZABAWKA

4.1.2.1. NAUCZANIE POPRZEZ ZABAWĘ

4.1.2.2. GRY OPARYE NA WSPÓŁZAWODNICTWIE. POBUDZAJĄCE DO RYWALIZACJI I MYŚLENIA

4.1.3. W ROLI PEDAGOGA, NAUCZYCIELA

4.1.3.1. NARZĘDZIE PRZEKAZUJĄCE WIEDZĘ TEORETYCZNĄ INNYM, KIERUJE DZIAŁANIEM UCZNIÓW, REJESTRUJE ICH POZIOM ORAZ POSTĘPY

4.1.4. JAKO NARZĘDZIE PRACY

4.2. WYKORZYSTANIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

4.2.1. MIKROŚWIAT - ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W PROGRAMOWANIU SZKOLNYM. KSZTAŁCENIE POPRZEZ BADANIE, ROZWÓJ MYŚLENIA TWÓRCZEGO

4.2.2. BAZY WIEDZY - PROBRAM SZKILETOWY I DORADZCZY

4.2.3. INTELIGENTNE KSZTAŁCENIE WSPIERANE PRZEZ KOMPUTER