It visioner/ handleplan for syvstjerneskolen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
It visioner/ handleplan for syvstjerneskolen by Mind Map: It visioner/ handleplan for syvstjerneskolen

1. Hvad skal vi huske?

1.1. Lillestjernen

1.1.1. Udstyr

1.1.2. It hjælpere

1.2. Teknik

1.3. Køb af apps/ portaler

1.4. Dygtige vejledere som kan it / ipad

2. Hvilken historie kan vi fortælle?

2.1. Oktober 2014

2.1.1. Alle lærere 1:1 har mål for brug af ipads

2.1.1.1. Koordineres med fælles mål /læringscenter / udskolings

2.1.2. Vi har ekspert ipad patrulje

2.1.2.1. evt. ipad air 32g+tur

2.1.3. Fff møder foregår på og med ipads

2.1.4. Lærerne har mødt Kasper koed

2.1.4.1. Tør bruge ipads til nye læringsmål

2.1.4.2. Læringsmål digitalisering

2.1.4.3. Tool camp forberedes

2.1.5. Lærerne overvejer kombi af lyden af god læring og ipads

2.1.6. Meebook som værktøj/facilitator i undervisningen

2.1.6.1. Forældrene ved at meebook kvalificerer undervisningen

2.1.6.2. Aftale indkøb med Meebook

2.1.6.3. møde Jeper til næste skoleår - start!

2.1.6.4. Vurdering af eleven - skal fortæller til læringsvejledere, TR og SAMR

2.1.7. Ipad undersøgelse - drage konklussion - opsætte konkrete mål

2.1.8. Lærerne / teams mødes med DBS, THM og TOS (Sam Morris - make a space - SAMR (Kasper Koed) - motivation

2.1.8.1. Indbyrdes forberedende møde THM, DBS og TOS

2.1.8.2. Overvej sparing med Kasper Koed / Uffe

2.2. Maj 2015

2.2.1. Alle 1:1 lærere har haft udviklingsmøde med tos

2.2.2. Første rapport/video omkring brig af ipads på syv

2.2.3. Vi inviterer andre til foredrag om ipad og læringsmål i udskoling

2.2.4. Vi lever op til kommunens it strategi

3. Hvorfor prioritering af it?

3.1. Motivation for eleverne

3.2. Forberede til omgivende samfund

3.3. Passer til alle buzz word omkring læring

3.3.1. Evaluering

3.3.2. Differentiering

3.3.3. Den gode time

3.3.4. Inklusion

3.3.5. Bloooms taksonomi

4. Den enkelte lærer

4.1. Skal bruge it som værktøj

4.1.1. Fremgå af kvartalsplan

4.2. Skal bruge it hjælpere

4.2.1. Hjælper på dårlige undskyldninger

4.3. Skal inspireres

4.3.1. Skaber fokus

4.4. Skal samarbejde og inspirere andre

4.5. Svarer på spørgeskema, spm kvalificerer hjælp til ipad didaktik

5. Hvorfor ipad?

5.1. Tæt på læringsmål

5.2. Integration af eksisterende læringsresurser

5.3. Kan bringes med i alle former for undervisning

5.3.1. Fleksibelt værktøj

5.4. Meebook kvalificer læringsplstform til elever

5.5. Videnskab

5.5.1. Læringstrekant

5.5.2. Bloooms taksonomi

5.5.3. Motivation

6. Ipad og udskoling

6.1. Sætte mål

6.1.1. Spørgeskema

6.1.1.1. Evaluering

6.1.1.1.1. Tilpasse indsats

6.2. Formidle til forældre

6.2.1. Kvalitativt

6.2.1.1. Videoer og interviews

6.2.2. Kvantitativt

6.2.2.1. Spørgeskemaer

6.3. Kvalificere didaktisk

6.3.1. Hvordan flytter vi forhold mellem elev/lærer?

6.4. Lave "break out" dage, hvor ipad sprænger rammerne for læring

6.4.1. Vi laver dag inden sommerferie

6.4.1.1. Dbs

6.4.1.2. Tos

6.4.1.3. Tng

6.4.1.4. Lia

6.4.1.5. Jkl

6.4.2. Sælger til avis

6.4.2.1. Stærkt motivation og didaktisk fokus

7. Inklusion / sup

7.1. Inklusion

7.1.1. It hjælpere

7.1.1.1. Fælles inspiration

7.1.2. Pædagoger og it?

7.2. Sup

7.2.1. Vidensdeling omkring metoder og apps

7.2.2. Integration i alle fag

8. 1:1

8.1. Support/ inspiration og krav til teams

8.1.1. Krav til integration af it didaktik i kvartalsplan

8.1.2. Workshop tæt på fagene

8.2. Fagudvalg tæt på

8.3. Alle lærere der har 1:1 hverdag til møde med it-vejleder

8.4. Reklamere for "gode" it projekter på blog

9. andet

9.1. lektielog

9.2. projeltor lærred i foryeren