ЕЛЕКТРОННИЙ ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС "КРАЇНОЗНАВСТВО (НІМЕЦЬКА МОВА)"

OS
olga sh

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ЕЛЕКТРОННИЙ ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС "КРАЇНОЗНАВСТВО (НІМЕЦЬКА МОВА)" by Mind Map: ЕЛЕКТРОННИЙ ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС "КРАЇНОЗНАВСТВО (НІМЕЦЬКА МОВА)"

1. ДРУКОВАНІ ДЖЕРЕЛА

1.1. Основна

1.2. Tatsachen über Deutschland. Societäts – Frankfurt/ Main, 2005,S.187.

1.3. Franz Specht. Zwischendurch mal: Landeskunde. Deutsch als Fremdsprache. – München: Hueber Verlag. – 2012. – S. 100.

1.4. Додаткова та довідкова

1.5. Кудіна О.Ф. Країни, де говорять німецькою: Навч. посібник з країнознавства. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 344 с.

1.6. Євгененко Д.А. Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн: Посібник для студентів вищих закладів освіти та середніх навчальних закладів з поглибленим вивченням німецької мови. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 416 с.

1.7. Baedeker Deutschland. Allianz Reiseführer. – Verlag Karl Baedeker, 2002.

2. ІНДЗ

2.1. ТЕМАТИКА ЗА МОДУЛЬ 1

2.2. ТЕМАТИКА ЗА МОДУЛЬ 2

3. ЛЕКЦІЇ

3.1. ЛЕКЦІЯ 1.Deutschland. Basisinformation. Базова інформація про Німеччину.

3.2. ЛЕКЦІЯ 2.Die deutschen Bundesländer. Федеральні землі Німеччини.

3.3. ЛЕКЦІЯ 3.Historische Ereignisse in Deutschland. Історичні події Німеччини.

3.4. ЛЕКЦІЯ 4.Wichtige Lebenszweige in Deutschland. Важливі сфери життя Німеччини .

3.5. ЛЕКЦІЯ 5.Deutsche Gesellschaft – gegenwärtig, tolerant und offen. Німецьке суспільство – сучасне, толерантне та відкрите.

3.6. ЛЕКЦІЯ 6. Kultur in Deutschland. Культура Німеччини.

3.7. ЛЕКЦІЯ 7. Deutsche Traditionen. Німецькі традиції.

4. СТРУКТУРА КУРСУ

4.1. ЗМ 1 Deutschland. Allgemeines. Німеччина. Загальна інформація.

4.1.1. ЛЕКЦІЇ 1-4

4.1.1.1. СЕМІНАРИ 1-4

4.2. ЗМ 2 Deutschland. Menschen und Traditionen. Німеччина. Суспільство та традиції.

4.2.1. ЛЕКЦІЇ 5-7

4.2.1.1. СЕМІНАРИ 5-7

5. СЕМІНАРИ

5.1. СЕМІНАР 1.Що ми знаємо про Німеччину? Was wissen wir über Deutschland?

5.2. СЕМІНАР 2. Федеральні країни та міста Німеччини. Deutsche Bundesländer.

5.3. СЕМІНАР 3. Історія та політична система Німеччини. Geschichte und Politik in Deutschland.

5.4. СЕМІНАР 4.Освіта Німеччини. Ausbildung in Deutschland.

5.5. СЕМІНАР 5.Суспільне життя Німеччини. Deutsche gesellschaftliches Leben.

5.6. СЕМІНАР 6.Сучасне культурне життя Німеччини.Deutsche kulturelles Leben.

5.7. СЕМІНАР 7.Свята та звичаї Німеччини.Feste und Bräuche in Deutschland.

6. САМОСТІЙНА РОБОТА

6.1. МОДУЛЬ 1

6.1.1. Слайд-шоу "Моя улюблена Федеральна земля або місто Німеччини

6.1.2. Хронологічна таблиця історичних подій у Німеччині

6.1.3. Відеорепортаж "Визначні пам`ятки Німеччини"

6.2. МОДУЛЬ 2

6.2.1. Біографія відомої особистості Німеччини

6.2.2. Проект " Книга рецептів національних страв Німеччини"

6.2.3. Відеоролик "Я готую німецьку національну страву"

6.2.4. Полілог про музеї Німеччини

7. ФОРМИ КОНТРОЛЮ

7.1. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

7.2. ТЕСТ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

7.3. КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ

7.4. НАВЧАЛЬНИЙ ТЕСТ

7.5. ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ

8. ІНТЕРНЕТ ПОСИЛАННЯ ДО КУРСУ

8.1. http://m.manila.diplo.de/Vertretung/manila/de/02/0-Tatsachen_20_C3_BCber_20Deutschland.html?r

8.2. http://www.deutsche-lebensart.de/gewusst.html

8.3. http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/

8.4. http://www.hueber.de/seite/landeskunde_daf

8.5. http://reisebuchkiste.de/land/deutschland/land-leute.php

8.6. http://www.alumniportal-deutschland.org/deutschland/land-leute.html

8.7. http://marina-sakratva.narod.ru/

9. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ: МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ - 198, КОЕФІЦІЄНТ РОЗРАХУНКУ -1,9

9.1. ВІДВІДУВАННЯ ЛЕКЦІЙ - 7 БАЛІВ

9.2. ВІДВІДУВАННЯ СЕМІНАРІВ - 7 БАЛІВ

9.3. РОБОТА НА СЕМІНАРІ - 70 БАЛІВ

9.4. ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ - 30 БАЛІВ

9.5. ІНДЗ - 30 БАЛІВ

9.6. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ - 50 БАЛІВ