Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Cyberfeminizm by Mind Map: Cyberfeminizm

1. Ważne postacie i ugrupowania

1.1. Cornelia Sollfrank

1.1.1. http://en.wikipedia.org/wiki/Cornelia_Sollfrank

1.2. Donna Haraway

1.2.1. http://pl.wikipedia.org/wiki/Donna_Haraway

1.3. Sadie Plant

1.3.1. http://en.wikipedia.org/wiki/Sadie_Plant

1.4. VNS Matrix

1.4.1. http://en.wikipedia.org/wiki/VNS_Matrix

1.5. Riot Grrrls

1.5.1. http://pl.wikipedia.org/wiki/Riot_Grrrl

1.6. Guerilla Girls

1.6.1. http://pl.wikipedia.org/wiki/Guerrilla_Girls

1.7. Sandy Stone

1.7.1. http://en.wikipedia.org/wiki/Sandy_Stone_%28artist%29

1.8. Old Boys Network

1.8.1. http://en.wikipedia.org/wiki/Old_boy_network

1.9. FACES

1.9.1. http://faces-l.net/en/content/faces-storyhtml.html

2. Definicje (uwaga- nie istnieje jedna konkretna definicja pojęcia cyberfeminizmu, same cyberfeministki unikają definiowania go w sposób jednoznaczny)

2.1. Cyberfemiznizm- ruch pluralistyczny, różnorodny, skupiający osoby o równych zainteresowaniach, poglądach i specjalizacjach. Wg. Corneli Sollfrank “Cyberfeminizm istnieje tylko w liczbie mnogiej”. Cyberfeministki na określenie swojej działalności używają określenia “CyberfeminismS”, gdzie duże “s” podkreśla wielowarstwowość i pluralizm pojęcia.

2.2. Sam termin to połączenie wyrazów “cyberprzestrzeń” i “feminizm”. Przedrostek cyber pochodzi od słowa cybernetyka. Cyberfeminizm powstał jako kontrapunkt seksistowskiej wizji (wizji Williama Gibsona- autora powieści sci-fi w której kobiety traktowane są przedmiotowo jak cybernetyczne lalki ) która oferuje odmienna wizje egzystencji kobiety w cyberprzestrzeni

2.3. Termin cyberfeminizm wyprowadzony przez Sadie Plant (która to zainspirowała się tekstem Donny Haraway) to “insurekcja epoki post-człowieczej- bunt rodzącego się systemu, którego cześć stanowią (miedzy innymi) komputery i kobiety, przeciwko światopoglądowi i rzeczywistości materialnej patriarchatu, który wciąż stara się ujarzmić jedno i drugie. To przymierze “przedmiotów” przeciw ich panom i władcom, sojusz kobiet i maszyn. Jest to bunt zniewolonych”.

2.4. Plant: Cyberfeminizm jako odzew na fakt, e coraz więcej kobiet zaczyna pracować w sieci i wpływa na innowacje techniczne oraz ma większy wkład w sztukę nowych mediów i wirtualne technologie. W swojej książce “Zeros and Ones” mówi ze wyzwolenie i znaczenie kobiet wzrasta wraz z rozwojem techniki i cyberkultury “Tak jak maszyny staja się coraz bardziej inteligentne, tak kobiety staja sie coraz bardziej wyzwolone

2.5. OLD BOYS NETWORK cyberfeminizm to feminizm w szczególności zajmujący się digitalnymi mediami. Jest to nowa perspektywa, która podejmuje dyskusje nad pewnymi problemami teoretycznymi, w tym społecznymi, politycznymi oraz artystycznymi a także jest to to unowocześniona wersja feminizmu, w której na pierwszy plan wysunięto globalizacje, obejmując także kulturę oraz społeczeństwo informatyczne, wchodzi w związek z estetyka i designem (jako nieodłącznymi zjawiskami współczesnego świata)

2.6. Czym NIE jest cyberfeminizm: "Cyberfeminizm nie jest ideologią","Cyberfeminizm nie jest instutucja", "Cyberfeminizm to nie -izm"

3. Idee/Cele/Założenia

3.1. Celem wg. Plant jest przymierze kobiet z maszynami i "wspólna" walka przeciwko światopoglądowi i rzeczywistości materialnej patriarchatu, który to stara się kontrolować zarówno kobiety jak i maszyny.

3.2. Cyberfeminizm ma stanowić kontrapunkt seksistowskiej wizji kobiety w cyberprzestrzeni (w stronach www, grach komputerowych itp)

3.3. Według jednego z najbardziej agresywnych odłamów cyberfeminizmu (cybergrrrlz) jest walka przeciw dyskryminowaniu kobiet w życiu publicznym. Oprócz promowania artystek znane są z zakładania stron dla lesbijek. Podkreślają, że walka między płciami trwa,a kobiety nie są (jakby się mogło wydawać) pacyfistkami

3.4. Kolejnym celem jest propagowanie możliwości kobiet zdolnych do podjęcia pracy między innymi jako programistek, naukowców, artystek oraz stworzenie łatwego i szybkiego przepływu informacji , który ma na celu restrukturyzację wizerunku i pracy kobiet

3.5. Podobnie jak feminizm ma na celu przedefiniowanie fallocentrycznego modelu świata poprzez przedstawienie odmiennego punktu widzenia, teorii, analiz psychologicznych, socjologicznych i językowych.

3.6. Tworzenie odmiennego obrazu kobiety, przeciwstawianie się szerzącego w internecie seksistowskiego stereotypu "kobiety cyborga" (typowej seksbomby).

4. Hasła/Motta itp

4.1. "Tak jak maszyny stają się coraz bardziej inteligentne, tak kobiety stają się coraz bardziej wyzwolone"

4.2. Maszyny, zwłaszcza te inteligentne, czyli komputery są rodzaju żeńskiego

4.3. "Jesteśmy wirusem chaosu nowego świata niszczącym symboliczną formę wewnątrz (...) wielkiego ojczystego koputera"

4.4. "Jesteśmy złośliwą awarią która przydarzyła się w twoim systemie, kiedy spałeś. A kiedy się obudzisz, zakończymy twe cyfrowe złudzenia, porwiemy twój nieskazitelny softweare"

4.5. Starając się uciec przed binarnością, wprowadzam chromosom który nie jest jednością XXYXXYXXYXXYXXY(...)"

4.6. "Chcę żyć wiecznie, wgraj mnie w swoją błyszczącą PCV przyszłość, ssij mój kod (...)

5. Przydatne linki, artykuły książki:

5.1. C. Sollfrank, A Truth about Cyberfeminism, http://www.obn.org/reading_room/writings/html/truth.html

5.2. E. Witkowska, Cyberfeminizm - wirus w starym systemie, w: W środowsku cyberkultury, Zeszyty Artystyczne, Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, grudzień 2003

5.3. Donna Haraway, Manifest cyborga, przekład E. Franus

5.4. http://www.geekgirl.com.au/geekgirl/archives/index.shtml

5.5. http://www.let.uu.nl/womens_studies/rosi/cyberfem.htm

5.6. http://www.kuni.org/v/classic

5.7. http://faces-l.net/index.html

5.8. http://web.archive.org/web/20110902201055/http://www.stanford.edu/dept/HPS/Haraway/CyborgManifesto.html

5.9. http://www.artwarez.org/

5.10. http://www.egs.edu/faculty/donna-haraway/articles/donna-haraway-a-cyborg-manifesto/

5.11. http://www.sadieplant.com/

5.12. http://www.transmediale.de/content/vns-matrix

5.13. http://onewarart.org/riot_grrrl_manifesto.htm

5.14. http://sandystone.com/

5.15. http://www.obn.org/

6. Autorzy Mapy myśli: 1. Katarzyna Poddubiuk 2. Paulina Nilna Zarębska 3. Michalina Żeligowska 4. Krystian Trębski