Yhteisö ja liiketoiminta

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Yhteisö ja liiketoiminta by Mind Map: Yhteisö ja liiketoiminta

1. Sisältöanalyysi

1.1. Missä ollaan?

1.1.1. GPS

1.1.2. Kerrotaan

1.2. Mitä jaetaan?

1.3. Mitä haetaan?

1.4. Mitä luetaan?

2. Käyttäjä

2.1. Paikkatieto (Osoite)

2.1.1. Koti

2.1.1.1. Kalliokatu

2.1.1.1.1. Kotkankallio

2.2. Työ (Omat tiedot)

2.2.1. Työpaikka

2.2.1.1. Ala

2.2.1.1.1. Suhdanteet

2.2.2. Työn kuva

2.2.2.1. Työvälineet

2.3. Vapaa-aika (Omat tiedot + jaettu tieto)

2.3.1. Omat kiinnostuksen kohteet

2.3.1.1. Perheen yhteiset kiinnostuksen kohteet

2.3.1.1.1. Lähimpien ystävien kiinnostuksen kohteet

2.3.2. Oma harrastus

2.3.2.1. Perheen harrastus

3. Mainostaja

3.1. Tarpeen tiedostaminen

3.2. Ajoitus

4. Profiler

4.1. Mitä jaetaan tällä hetkellä

4.2. Kuka jakaa

4.3. Kenelle jakaa

4.4. Missä ollaan

5. Yhteisöllisyys

5.1. Onko yhteisö jo olemassa

5.1.1. "Reaalimaailmassa"

5.1.1.1. Onko tarvetta parantaa yhteisön toimintaa työkaluilla

5.1.1.1.1. Löytyykö olemassa olevista

5.1.1.1.2. Pitääkö rakentaa oma

5.1.1.2. Ei näe sellaista mahdollisuutta

5.1.1.2.1. Mahdollisuuksien esittely

5.1.1.2.2. Dead end

5.1.2. Sosiaalisen median palveluissa

5.1.2.1. Onko yhteisö tyytäväinen nykyiseen ympäristöön

5.1.2.2. Halu vaihtaa "parempaan"

5.2. Miksi liittyisin?

5.2.1. Kuuluisuus

5.2.1.1. "Minua ihaillaan"

5.2.2. Rahalliset hyödyt

5.2.2.1. "Voin voittaa jotain"

5.2.2.2. Erikoistarjoukset

5.2.3. Tunteisiin vetoava syy

5.2.3.1. Yhteiskunnallinen hyvä teko

5.2.4. Käytännön hyöty

5.2.4.1. Ohjeet ongelman ratkaisuun

5.2.4.2. Muiden suositukset palvelulle tai tuotteelle

5.2.5. "Tirkistelyn tarpeen" tyydyttäminen

5.2.5.1. Mitä esim. kuuluisaksi haluava tekee

5.3. Miksi jakaisin?

5.3.1. Jos joku hyötyisi tästä myöhemmin...

5.3.2. Sisältö aiheutti tunnereaktion

5.3.2.1. Yleensä positiivinen, kuten huumori

5.3.3. Jäsenellä ongelma, minulla ratkaisu

5.3.3.1. Aktiivisempaa saman tasoisten käyttäjien kesken

5.3.4. Rahalliset hyödyt

5.3.4.1. Ärsyttää yhteisön jäsentä, joka ei ole kiinnostunut sillä hetkellä