Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Natuurlijk by Mind Map: Natuurlijk

1. ge-LOVE-n

1.1. ge-ZON-der

1.2. ge-WET-en

2. converting to A=432Hz

3. creative power

3.1. olifant

3.2. leef als een beest

4. natuur

4.1. fractals

4.2. biomimicry

4.2.1. PAN

4.3. fractal enlightment

5. Geo-Metrie

5.1. Gulden snede in de Gouden Eeuw

5.2. Gulden Snede en Kunst

5.3. phi

5.4. Patterns of Visual Math

5.5. levensbloem

5.6. flower of life

6. Uni Verse

6.1. akasha

6.2. souls

6.3. ask the universe

7. cellular memory

8. water

8.1. beeld

8.2. cymatics

9. energie

10. vortex

11. het grotere plaatje

11.1. extraterretrials

11.2. ormus gold

12. my quantum mind

13. gamification

13.1. spelen met talent

14. Nu

15. gewoon talent

15.1. balans

16. solfeggio

16.1. chakras

16.1.1. kundalini

16.1.2. kundalini energy

16.1.3. grand solfeggio

16.1.4. solfeggio

16.1.5. talententune

16.1.6. caduceus

16.1.7. chakras