"E-õppe jätkusuutlikus Sisekaitseakadeemia näitel" UURIMISPROBLEEMID

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
"E-õppe jätkusuutlikus Sisekaitseakadeemia näitel" UURIMISPROBLEEMID by Mind Map: "E-õppe jätkusuutlikus Sisekaitseakadeemia näitel" UURIMISPROBLEEMID

1. 3. Kaardistada Euroopa Liidu ja teiste projektide mõju e-õppe sisu arendamisel

1.1. 1. Milline on ESF projektidest loodud e-õppe sisu taaskasutatavus ning üldine statistika?

1.2. 2. Milline on Sisekaitseakadeemia e-õppe osakaal erinevate õppekavade lõikes?

1.3. 3. Milline on e-õppe mõju õppetulemustele?

2. e-õppe sisu kasutamisstatistika puudumine

2.1. 1. Uurida projektide rahastusel loodud e-õppe sisu kasutatavuse statistikat, vähese kasutatavuse korral selgitada põhjused.

3. Loodud e-õppe materjalide mitte täielik taaskasutatavus materjali autori poolt

4. Loodud e-õppe materjalide vähene taaskasutatavus teiste õppejõduude poolt

5. Puudub ülevaade e-õppe osakaalust erinevatel õppekavade/ õppegruppide lõikes,

5.1. E-õppe sisuanalüüs

5.1.1. 2. Kaardistada Sisekaitseakadeemia e-õppe osakaal õppekavades.

6. Kaardistamata õppekavade e-õppe rakendumise potentsiaal

7. Puudub ülevaade rakendatud e-õppe projektide laienmate eesmärkide saavutatavusest koolide lõikes

7.1. ddsds