TVT/Moodle-työpaja 12.2.2014 + 18.2.2014

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TVT/Moodle-työpaja 12.2.2014 + 18.2.2014 by Mind Map: TVT/Moodle-työpaja  12.2.2014 + 18.2.2014

1. Virittäytyminen aiheeseen

1.1. 12.2.2014

1.1.1. Verkkokoulutuksen tuomia etuja

1.1.2. Verkkokoulutuksen ongelmakohtia

1.1.3. Miksi tämä työpaja juuri nyt

1.2. 18.2.2014, 5 minuuttia

1.2.1. Keskukstele parin kanssa: Mikä verkkokurssin suunnittelussa mietittyttää?

1.2.2. Kirjoita parilla sanalla itseäsi eniten mietityttävä asia tarralapulle, tuo lappu taululle

2. Virittäytymisen tulokset/ Työpajan jälkeen

2.1. 12.2.2014

2.1.1. Miksi tämä työpaja juuri nyt

2.1.1.1. Kyselyjä yksiköistä

2.1.1.2. Imagokysymys

2.1.1.3. "Iskunyrkki" kehittämään pilottia ulkoiseen koulutukseen

2.1.2. Verkkokoulutuksen ongelmakohtia

2.1.2.1. Tekniikka

2.1.2.1.1. Toimintavarmuus

2.1.2.1.2. Käytön loogisuus, selkeys tai sen puute

2.1.2.1.3. Käyntiinlähtövaikeus

2.1.2.2. Opiskelijoitten motivointi

2.1.2.2.1. Etätehtävät

2.1.2.2.2. Keskustelu

2.1.2.3. Kirjoittamisen kynnys

2.1.2.3.1. Tekstit jäävät näkyviin

2.1.2.4. Osaamiskysymys

2.1.2.4.1. Työlästä

2.1.2.4.2. Suunnitteluun kohdistuvat vaatimukset

2.1.2.5. Uskaltaminen

2.1.3. Verkkokoulutuksen tuomia etuja

2.1.3.1. Pitkät koulutukset

2.1.3.1.1. tiedonvälitys

2.1.3.1.2. rutiinien hallinta

2.1.3.2. Aika- ja paikkasidonnaisuuden rikkominen

2.1.3.2.1. Oppimisen vaihtoehtojen mahdollistaja!

2.1.3.3. Yhteisöllisyyden tuottaminen

2.1.3.4. Tehtävien palautus

2.1.3.4.1. Kouluttajan järjestäjän etu

2.2. 18.2.2014

2.2.1. Työpajan päätteeksi: Muistele, mitä kirjoitit työpajan alussa.

2.2.2. Kerro parillesi, mikä sinua nyt mietityttää eniten.

3. Moodlen mahdollisuudet ja PEDAGOGINEN SUUNNITTELU

3.1. Minkälainen opiskelijajoukko

3.2. Mitä opiskelijalle tarjotaan

3.2.1. Informaatiota

3.2.2. Opetusta

3.2.3. Aineistoja

3.2.4. Ohjausta

3.2.5. Neuvontaa

3.2.6. Arviointia

3.2.7. Palautetta

3.2.8. Vuorovaikutusta

3.2.9. Läsnäoloa

3.3. Mitä opiskelijan odotetaan tekevän

3.3.1. Seuraavan opetusta

3.3.2. Palauttavan tehtäviä

3.3.3. Tuottavan artefakteja

3.3.4. Osallistuvan yhteistyöhön

3.3.5. Keskustelevan

3.3.6. Kysyvän

3.3.7. Antavan palautetta

3.4. Miten informaatiota ja aineistoja jaetaan

3.5. Miten vuorovaikutus voi toteutua

3.6. Miten läsnäolo voi toteutua

3.7. Miten tehtäviä ja tuotoksia tehdään

3.8. Miten seuranta ja arviointi toteutetaan

3.9. Esimerkki erään kurssin suunnittelusta

3.9.1. Runko

3.9.1.1. Pohjalla aiempi lähiopetuskurssi

3.9.1.2. Kurssin aikataulu

3.9.1.3. Osaamistavoitteet

3.9.1.4. Tehtävätyypit

3.9.1.5. Oppimateriaalit

3.9.1.6. Sisällöt

3.9.2. Rakentelu

3.9.2.1. Työalueen prototyyppi Moodleen

3.9.2.2. Tekninen + pedagoginen tuotantoryhmä

3.9.2.3. Suunnittelu alkoi 03/2013

3.9.2.4. Toteutus alkoi 09/2013

3.9.3. Lopputulos

3.9.3.1. Protoyypin kopiointi varsinaiseksi kurssiksi

3.9.3.2. Viimeistely

3.9.3.3. Korjausliikkeet kurssin edetessä

4. Katsaus Moodlen tekniikkaan

4.1. Kurssin muoto

4.1.1. Viikot

4.1.2. Aiheet

4.1.3. Keskustelu

4.2. Työvälineet

4.2.1. Aktiviteetit - Opiskelija toimii

4.2.1.1. Chat

4.2.1.2. Keskustelualue

4.2.1.3. Kysely

4.2.1.4. Oppitunti

4.2.1.5. OU blog

4.2.1.6. Palaute

4.2.1.7. Sanasto

4.2.1.8. SCORM-paketti

4.2.1.9. Tehtävä

4.2.1.10. Tehtävät (2.2)

4.2.1.10.1. Tiedostojen palautus

4.2.1.10.2. Yhden tiedoston palautus

4.2.1.10.3. Verkkoteksti

4.2.1.10.4. Tehtävänanto

4.2.1.11. Tentti

4.2.1.12. Tietokanta

4.2.1.13. Työpaja

4.2.1.14. Valinta

4.2.1.15. Wiki

4.2.2. Aineistot - Informaation jakaminen

4.2.2.1. IMS-sisältöpaketti

4.2.2.2. Kansio

4.2.2.3. Kirja

4.2.2.4. Ohjeteksti

4.2.2.5. Sivu

4.2.2.6. Tiedosto

4.2.2.7. Verkko-osoite

4.3. Osaamistarpeet

4.3.1. Mitä täytyy osata?

4.3.1.1. Tilata työalue

4.3.1.2. Muokata työalueen asetukset

4.3.1.3. Toteuttaa työalueen rakenne

4.3.1.4. Sijoittaa ja säätää työalueelle tarvittavat työkalut

4.3.1.5. Yhdistää pedagoginen suunnittelu ja tekninen toteutus!

4.3.2. Kenen täytyy osata? Työnjako!

4.3.2.1. Suunnittelijan/Suunnittelijoiden osuus

4.3.2.2. Kurssisihteerin/Kurssisihteerien osuus

4.3.2.3. Kouluttajan/Kouluttajien osuus

4.3.2.4. Ohjaajan/Ohjaajien osuus

4.3.2.5. Opiskelijoiden osuus

4.3.3. Koska täytyy osata?

4.3.3.1. Kaikki hyvissä ajoin ennen koulutuksen alkua - Just In Case?

4.3.3.2. Täsmäkoulutuksena tarvittava osa ennen koulutuksen käynnistymistä? - Just In Time

4.3.3.3. Tukipalveluiden hyödyntäminen

4.3.4. Kuinka hyvin täytyy osata?

4.3.4.1. Kokeilu ja testaaminen

4.3.4.1.1. Ideoita ja menelmiä Moodleen

4.3.4.1.2. Oman tiimin testialue

4.3.4.1.3. Omat testiopiskelijat tai roolien vaihto työryhmäläisten kesken

4.3.4.2. Kenelle hyvin osaaminen/ osaamattomuus näkyy?

4.3.4.2.1. Suunnittelu- ja toteutusryhmän jäsenille?

4.3.4.2.2. Kurssin opiskelijalle?

4.3.4.2.3. Kurssin tilanneelle asiakkaalle?

4.4. TAY:n Moodle-opas

5. Välitehtävä, 5 minuuttia

5.1. Keskustele parin kanssa, minkälaisia oppimistehtäviä voisit teettää pienryhmässä

5.2. Keskustele parin kanssa, minkälaisia oppimistehtäviä voisit teettää suurryhmässä.

6. Kurkistus ulos Moodlesta

6.1. Muita (avoimia) oppimisympäristöjä

6.1.1. Blogit

6.1.1.1. Yliopiston Wordpress

6.1.2. Wikit

6.1.2.1. Moodlen sisäinen wiki

6.1.2.2. SIS:llä oma

6.1.3. Adobe Connect = Funet Tiimi

6.1.3.1. Verkkokokous

6.1.3.2. Kontaktiopetus verkossa

6.2. Yhdistelmäratkaisut

6.2.1. Moodle + Blogi

6.2.2. Moodle + Funet Tiimi

6.2.3. Moodle + Funet Tiimi + Blogi

6.2.4. jne.

6.3. Personal Learning Environment PLE

6.3.1. Yhteen alustaan kootut, oppimista tukevat työkalut, yhteisöt ja palvelut, joita oppija itse hallinnoi.

6.3.2. Esimerkki PLE projektista Suomessa

6.3.3. Koulutusorganisaatio asettaa raamit; opiskelija täydentää omilla työkaluillaan.

6.3.4. Siirtymä oppijan itsenäisten valintojen suuntaan oppimisresurssien ja oppimisen hallinnassa

6.3.5. Jatkuvan muutostilan sietäminen ja päivitysrumba; edellyttää tvt-taitoja

6.3.6. Institutionaalinen vs. avoimet ympäristöt; mobiiliteknologia; pilviteknologiat

6.3.7. Oppiminen opettajan ja oppijoiden yhteisenä ja yhteisöllisenä tiedon rakentamisen prosessina

7. Moodlen rajoitteet

7.1. Käyttäjätunnukset ja -oikeudet

7.2. Aikarajoitukset

7.3. Työaluekeskeisyys

7.4. Samanaikaisen työskentelyn esteet

7.5. Reaaliaikainen ääni ja video puuttuvat

8. Tampereen yliopiston Moodlet

8.1. Learning2

8.2. Groups