ArtB: Rozprawa doktorska

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ArtB: Rozprawa doktorska by Mind Map: ArtB: Rozprawa doktorska

1. „Sprawa ART B” i polska transformacja gospodarcza

1.1. Spis treści

1.1.1. Państwo w transformacji i problem granic

1.1.1.1. Transformacja prawa

1.1.1.2. Transformacja gospodarki

1.1.1.3. Transformacja umysłu

1.1.2. „Sprawa ART B”. Fakty i mity

1.1.2.1. Mity

1.1.2.1.1. Mit „afery”

1.1.2.1.2. Mit „oszustwa”

1.1.2.1.3. Mit „ucieczki”

1.1.2.1.4. Mit „oscylatora”

1.1.2.1.5. Mit "służb specjalnych"

1.1.2.1.6. Mit "szkody"

1.1.2.1.7. Mit „unikania polskiego wymiaru sprawiedliwości”

1.1.2.2. Fakty

1.1.2.2.1. Terminologia

1.1.2.2.2. Działalność

1.1.3. „Sprawa ART B” i „impact analysis”

1.1.3.1. ART B a polityka

1.1.3.1.1. PIS

1.1.3.1.2. PO

1.1.3.1.3. SLD

1.1.3.2. ART B a służby

1.1.3.3. ART B a system bankowy

1.1.3.3.1. reorganizacja systemu bankowego

1.1.3.3.2. System bankowy wobec transformacji gospodarczej

1.1.3.4. ART B a prawo

1.1.3.5. ART B a model gospodarki

1.1.3.6. ART B a media

1.1.3.7. ART B a polskie społeczeństwo

1.1.4. V. Cień, dziedzictwo i bagaż sprawy ART B w III Rzeczpospolitej

1.1.4.1. Cień

1.1.4.1.1. Patrząc w przeszłość

1.1.4.2. Bagaż

1.1.4.2.1. Patrząc w teraźniejszość

1.1.4.3. Dziedzictwo

1.1.4.3.1. Patrząc w przyszłość

1.1.5. Wnioski i podsumowanie

1.1.5.1. Quo vadis?

1.2. Autorzy

1.2.1. Habilitant

1.2.1.1. Prof. Tomasz Tadeusz Koncewicz

1.2.2. Autor

1.2.2.1. Andrzej Gasiorowski

1.3. Linki

1.3.1. Prasa

1.3.1.1. Aleksander Gawronik

1.3.1.1.1. 2014.02.03

1.3.1.2. FOZZ

1.3.1.2.1. 2014.02.11