Æstetisk Kommunikation 2014

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Æstetisk Kommunikation 2014 by Mind Map: Æstetisk Kommunikation 2014

1. Ideas for my novel ...

2. Hvor kommer vi fra?

2.1. Identifikation og beskrivelse

2.1.1. har opnået kendskab til æstetisk kommunikations særlige karakter og virkemåde

2.1.2. har opnået kendskab til den historiske baggrund for udviklingen af nutidens æstetiske kommunikationsprocesser

2.1.3. har opnået færdighed i at beskrive de æstetiske kommunikationsformer og de hertil knyttede perceptionsmåder

2.1.4. demonstrerer færdighed i at identificere æstetiske kommunikationsformer i relation til andre typer processer i samfundet, set i lyset af den senmoderne erfarings- og identitetsdannelse

3. Hvor skal vi hen du?

3.1. Analyse af Æstetisk Kommunikation

3.1.1. har opøvet viden om æstetisk kommunikation og dennes virkemåder

3.1.2. har opøvet færdighed i analyse af æstetisk kommunikation

3.1.3. demonstrerer kendskab til udviklingen og betydningen af æstetisk kommunikation og dennes processer i samfundet

3.1.4. demonstrerer kendskab og evne til at anvende centrale teorier og metoder i relation til æstetisk kommunikationsanalyse

3.1.5. demonstrerer færdighed i tværmedial analyse af æstetisk kommunikation

3.1.6. demonstrerer evne til at placere de æstetiske kommunikationsformer i en samfundsmæssig sammenhæng

3.2. Æstetisk Kommunikation i Praksis

3.2.1. opnår praksisviden

3.2.2. har opøvet kompetence i at kunne skitsere, praktisere og reflektere over æstetiske kommunikationsprocesser

3.2.3. demonstrerer færdighed i at forstå og beskrive æstetiske kommunikationsprocesser

4. My Geistesblitzes

4.1. Check out http://www.mindmeister.com/tools