En "ny" folkeskole

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
En "ny" folkeskole by Mind Map: En "ny" folkeskole

1. PLC

1.1. Bibliotek

1.2. Faglig special uv

1.3. AKT

1.4. Fokus på vejledning af medarbejdere og elever

2. Forholdet mellem tradition og fornyelse

3. Små skridt

4. Strukturen

4.1. Opbrud med skema og 45 min lektioner

4.1.1. Minus "kasse" tænkning

4.2. 1 fælles it-platform

4.2.1. Vidensdeling

4.2.2. Materialebase

4.3. Åbent skema

4.4. Ringetider

4.4.1. Fælles pauser

4.4.2. Klokken er "død"

4.5. Flerlærer/pædagog

4.6. Bånd med dansk og matematik

4.7. Niveaudeling på tværs af årgange

4.7.1. Gruppe/klasse fællesskab

4.8. Intet arbejde i weekenderne

4.9. AKT indsats foregår i klasserne som et teamsamarbejde

5. Indholdet

5.1. Minimalt hjemmearbejde for eleverne

5.1.1. Mange elever er i skole og SFO i mere end 40 timer om ugen. Så skal de have lov at holde fri når de er hjemme.

5.1.2. Vi skal ikke holde fast i at "manglende" lektier skal laves hjemme. Istedet skal man i dialog på klassen eller med eleven selv lade eleven målsætte, så de lærer at nå det de kan og skal.

5.2. "Social" time

5.2.1. "Pædagog time"

5.3. Arbejde med realistiske problemstillinger

5.3.1. Inddrag erhvervslivet

5.3.2. Inddrag eleverne

5.4. Mere samarbejde på tværs af klasserne

5.4.1. i perioder

5.4.2. Periodevis holddeling (temaer)

5.5. Differentieret undervisning

5.5.1. CL Cooperative Learning

5.5.2. Læringsstile

5.5.3. Valgfrihed

5.6. Større fælles arrangementer

5.7. Forskellige aktiviteter

5.7.1. Mere bevægelse i undervisningen

5.7.1.1. Flere personer/fagpersoner i spil

5.7.1.2. Praktiske aktiviteter

5.7.1.3. Udeliv

5.7.1.4. Bevægelsen tænkes ind i den almindelige skoledag som en del af de læringsprocesser, som er i gang.

5.7.2. Tværfaglig undervisning, også i praktisk musiske fag

5.7.2.1. Emnedage og emneuger

5.7.2.2. Projektarbejdsformen

5.7.2.3. Værkstedsundervisning

5.7.3. Praktiske aktiviteter

5.7.4. Oplevelser

5.7.5. Fælles aktiviteter

5.8. Gennemgående temaer

5.9. Målsætning

5.9.1. Målsætning/Dialog lærer/elev

5.9.1.1. Pædagogens rolle?

5.9.1.2. Evaluering af mål

5.9.1.3. synliggør overfor eleverne hvorfor de er her

5.9.1.4. Faglige mål

5.9.1.5. Egne mål

5.9.2. Lærerne og pædagogerne sætter mål for egne forløb

5.9.2.1. Hvorfor gør vi det vi gør?

5.9.2.2. Evaluerer også forløb

5.9.2.2.1. Selv og i fællesskab

6. Samarbejdet

6.1. 1 fælles it-platform

6.1.1. Vidensdeling

6.1.2. Materialebase

6.2. Didaktiske snakke

6.3. Fagteam

6.4. Årgangsteam

6.5. Afdelinger

6.6. Bruge hinandens faglighed

6.6.1. På tværs af klasser og faggrupper

6.7. Undersøg om din kollega ved noget, du ikke ved

6.8. Brug personalet kompetencer rigtigt

7. Mere åbenhed. Inddrage forældre mm.

8. Struktur på forældresamarbejdet

9. Sikre at projekter gøres færdige

10. Respekt for viden