Het ontstaan van een nieuwe samenleving

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Het ontstaan van een nieuwe samenleving by Mind Map: Het ontstaan van een nieuwe samenleving

1. fundamenten van de West-Europese cultuur

1.1. (Grieks-)Romeinse beschaving

1.1.1. Romaanse talen

1.1.1.1. Frans

1.1.1.2. Spaans

1.1.1.3. Italiaans

1.1.1.4. ...

1.1.2. wetten

1.1.2.1. Romeins recht

1.1.3. heirbanen

1.1.4. namen van de maanden

1.1.4.1. januari -> Janus

1.1.4.2. juli -> Julia

1.1.4.3. augustus -> Augustus

1.1.4.4. ...

1.1.5. architectuur (rondbogen, zuilen,...)

1.1.6. wijn

1.2. Germaanse beschaving

1.2.1. mode

1.2.1.1. broek

1.2.2. dieet

1.2.2.1. hoofdbestanddeel = vlees

1.2.2.2. bier

1.2.3. weekdagen

1.2.3.1. donderdag -> Donar

1.2.3.2. vrijdag -> Freya

1.2.3.3. ...

1.3. christelijke Kerk

1.3.1. nam zaken uit zowel de Germaanse als de Romeinse cultuur over en gaf er een christelijke invulling aan

1.3.1.1. Germaanse zaken

1.3.1.1.1. feesten

1.3.1.2. Romeinse zaken

1.3.1.2.1. paus = Lat. "pontifex maximus" =hogepriester

1.3.1.2.2. grenzen van parochies = grenzen van Romeinse civitates