Didaktik 2.0

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Didaktik 2.0 by Mind Map: Didaktik 2.0

1. Vidensmål

1.1. Hvilken form for viden er målet med undervisningen?

1.2. I hvilket omfang skal eleverne tilegne sig konkrete faktuelle informationer?

1.3. I hvilket omfang skal de kunne anvende denne viden i nye sammenhænge?

1.4. I hvilket omfang skal de kunne forholde sig til og perspektivere den viden, de har tilegnet sig?

1.5. Hvordan kan vi etablere passende sammenhæng mellem vidensniveauet og adgang til viden?

2. Undervisningsloop

2.1. Hvordan skal undervisningen tilrettelægges i tids- og aktivitetsforløb (loops)?

2.2. Hvordan skal formidlingsloop, vejledningsloop, evalueringsloop og elevernes aktivitsloop kobles sammen?

2.3. Hvilke typer af aktivitetsloops kan forbedres inden undervisningen?

2.4. I hvor høj grad kan lærernes didaktiske design justeres løbende i forhold til spontant opståede behov for formidling, vejledning eller evaluering af elevernes læringsaktiviteter?

3. Vidensadgang

3.1. Hvilke eksternt didaktiserede læremidler skal inddrages?

3.2. Hvilke former former for tingsliggjort adgang til viden skal inddrages i undervisningsforløbet i form af læremidler og andre ressourcer?

3.3. Hvilke lærerdidaktiserede læremidler skal inddrages?

3.3.1. Included

3.3.2. Excluded

3.4. I hvor høj grad skal eleverne selv finde ressourcer?

3.5. Hvordan etableres kontakt mellem lærernes valgte læremidler og elevernes valg af ressourcer?

3.6. Hvordan kan eleverne få adgnag til viden gennem deltagelse i praksisformer på nette(Søge, samle, remediere, producere og videndele og kommunikere i et web 2.0-medie?

4. Evaluering

4.1. Hvordan skal læreren evaluere, om eleverne har tilegnet sig et givent vidensmål?

4.1.1. Project specifications

4.1.2. End User requirements

4.1.3. Action points sign-off

4.2. Hvilke typer af evalueringsprodukter skal inddrages i forløbet?

4.2.1. Define actions as necessary

4.3. Hvordan evalueres elevens deltagelse i praksisformerne?

4.4. hvordan evalueres elevernes strategier for af få adgang til viden, fx valg af ressourcer?

4.5. Hvilke kriterier er der lagt for evalueringen?

5. Stilladsering

5.1. Hvordan skal læreren stilladsere elevernes læringsaktiviteter?

5.2. Hvilke stilladseringsstrategier skal i spil i et givent forløb? (foretrukne ressourcer, filtreringsmetoder, mesterlære og undervisningsloop)

6. Vidensprodukter

6.1. Hvordan skal eleverne kommunikere, hvad de har lært i et givent forløb?

6.1.1. Materials

6.1.2. Personel

6.1.3. Services

6.1.4. Duration

6.2. Hvilke typer af vidensprodukter skal være resultatet af elevernes læringsaktiviteter?

6.3. Hvordan prioriteres 1.0- vidensprodukter over for web 2.0-videnprodukter?

7. Læringsaktiviteter

7.1. Hvilke læringsaktiviteter skal inddrages i et givent forløb?

7.1.1. Dependencies

7.1.2. Milestones

7.2. Hvordan prioroterer vi mellem skolens kendte arbejdsformer og arbejdsformer knyttet til nye muligheder (web 2.0-praksisformerne)

7.2.1. Schedule

7.2.2. Budget

7.3. Hvordan kobles de kendte didaktiske rutiner med nye arbejdsformer

7.3.1. KPI's