Norrøn tid

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Norrøn tid by Mind Map: Norrøn tid

1. I år 750 til 1350 fikk Norge nærkontakt med resten av Europa gjennom reisene vikingene var på. Da økte handelen og kulturen.

2. Sør i Europa startet middelalderen i år 500 til 1500. I Norge startet middelalderen på 1000-tallet. I Norge kaller vi perioden 750-1350 for "Norrøn tid".

3. Svartedauen kom til Norge i år 1349. Ekstremt mange mennesker døde, spesielt prester og andre tilknyttet kirken. Det var da den "Norrøne Tiden" sluttet.

4. Kirken fikk veldig stor makt, noe som gjorde at samholdet mellom statene ble sterkere. Kristendommen var den desidert største religionen på den tiden.

5. I vikingtiden sto slekten i sentrum, som på den tiden ble kalt "ætten". Familie var veldig viktig på den tiden og familier kjempet mot hverandre om makt og ære.

6. På 900-tallet startet samlingen av Norge til et rike. Dette førte til mange blodige slag. Harald Hårfagre regnes som den kongen som samlet Norge.

7. Norge var et land med mange bønder. Folketallet steg, og behov for jord økte. Dette førte til at mange ble nødt til å dra ut av landet. Denne tiden kalles "Landnåmstiden" - som var tiden hvor man tok land.

8. Gjennom kontakten med Europa kom kristendommen til Norge. Tor, Odin og de andre norrøne gudene ble byttet ut med Jesus.

9. Både arkitekturen og kunsten i Europa ble preget av samfunnet. Etter år 1000 ble det reist mange kirkebygg og klostre.

10. Snorre Sturlasson var en veldig viktig person i norrøn tid. Han er grunnen til at vi vet så mye om norrøn mytologi. Han skrev blant annet teksten Edda.