21st Century Skills

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
21st Century Skills by Mind Map: 21st Century Skills

1. WAT? = competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) waarover studenten dienen te beschikken om te slagen in het (werk)leven van de 21e eeuw De school biedt een goede basis om deze aan te reiken.

1.1. Kernacademische vaardigheden

1.1.1. kernonderwerpen

1.1.1.1. Talen

1.1.1.2. Wiskunde

1.1.1.3. Wetenschappen

1.1.1.4. Aardrijkskunde

1.1.1.5. Geschiedenis

1.1.1.6. Kunst

1.1.1.7. Overheid en maatschappij

1.1.2. Interdisciplinaire thema's

1.1.2.1. Mondiale bewustwording

1.1.2.2. Financiële, economische, zakelijke en ondernemende geletterdheid

1.1.2.3. Deelname aan de samenleving

1.1.2.4. Gezondheidsgeletterdheid

1.1.2.5. Omgevingsgeletterdheid

1.2. Leer- en innovatieve vaardigheden

1.2.1. Creativiteit en innovatie

1.2.1.1. Creatief Denken

1.2.1.2. Creatief samenwerken

1.2.1.3. Vernieuwing implementeren

1.2.2. Kritisch denken en probleemoplossing

1.2.2.1. Redeneren

1.2.2.2. Systeemdenken

1.2.2.3. Oordelen en beslissen

1.2.2.4. Oplossen

1.2.3. Communicatie en samenwerking

1.2.3.1. Duidelijk communiceren

1.2.3.2. Samenwerken

1.3. Informatie, media en technologische vaardigheden

1.3.1. Informatiegeletterdheid

1.3.1.1. Toegang tot en evalueren van informatie

1.3.1.2. Gebruiken en beheren van informatie

1.3.2. Mediageletterdheid

1.3.2.1. Media analyseren

1.3.2.2. Mediaproducten creëren

1.3.3. ICT (Informatie, Communicatie & Technologie) geletterdheid

1.3.3.1. Effectief toepassen van technologie

1.4. Levens- en beroepsvaardigheden

1.4.1. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen

1.4.1.1. Flexibel zijn

1.4.1.2. Aanpassen aan verandering

1.4.2. Vernieuwing en zelfsturing

1.4.2.1. Tijd en doelen beheren

1.4.2.2. Zelfstandig leren

1.4.2.3. Zelfstandig werken

1.4.3. Sociale en crossculturele vaardigheden

1.4.3.1. Effectieve interactie met anderen

1.4.3.2. Effectief werken in team

1.4.4. Productiviteit en verantwoording

1.4.4.1. Projecten beheren

1.4.4.2. Resultaten produceren

1.4.5. Leiderschap en verantwoordelijkheid

1.4.5.1. Mensen leiden

1.4.5.2. Verantwoordelijkheden opnemen

2. WAAROM? Deze vaardigheden zijn van essentieel belang om je als individu te kunnen aanpassen aan de maatschappij/wereld (snelle verandering en sterke verbondenheid)

3. HOE? -Integratie van 21st Century Skills in scholen (scholen hebben zowel een sociale als economische rol) -Scholen als ondersteuningssysteem

3.1. Standaarden

3.1.1. Focus op vaardigheden, kennis en expertise

3.1.2. Bijbrengen van kernonderwerpen en interdisciplinaire thema's

3.1.3. Streven naar diep begrip vs. oppervlakkige kennis

3.1.4. Toepassen op de werkelijkheid

3.1.5. Streven naar meesterschap in verschillende velden

3.2. Assessment

3.2.1. Varieren in evaluatie

3.2.2. Bieden van feedback

3.3. Curriculum en instructies

3.3.1. Aangeleerde vaardigheden linken aan kernonderwerpen en interdisciplinaire thema's

3.3.2. Aanbieden van mogelijkheden tot vakoverschrijdend leren

3.3.3. Aanleren van innovatieve leermethoden

3.3.4. Aanmoedigen van 'over de muren kijken'

3.4. Professionele ontwikkeling

3.4.1. Afwisseling directe instructie en projectgeoriënteerd leren

3.4.2. Oog voor individualiteit van de leerlingen

3.4.3. Aanmoedigen van bewuste evaluatie van 21st century skills

3.4.4. Individuele ontwikkeling, gericht op variatie om alle leerlingen te bereiken

3.5. Leeromgeving

3.5.1. De mogelijkheid creeëren tot praktische toepassing (in reële situaties)

3.5.2. Aanmoedigen van leergemeenschappen

3.5.3. Toegang bieden tot zinvolle technologie, bronnen en leerinstrumenten

3.5.4. Aanmoedigen van internationale samenwerking