Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
case by Mind Map: case

1. andre spørgeteknikker

2. følge op på vejledtes livssituation

3. vejledningsstrategier

3.1. formidlingspræget

3.2. Proces

3.3. gestalt

3.4. kritisk

4. Etik

4.1. pligt

4.2. moral og etik

4.2.1. etiske problermer

5. Understøttende færdigheder

5.1. Nonverbale

5.2. Andre

5.3. vokale aspekter

5.4. Spørgsmål -åbne lukkede

5.5. lytning-spejling

6. Socialkonstruktionisme

6.1. modsætning er linær((en anden tilgang)

6.2. cirkulær(hører under socialkonstruktionisme)

6.3. Den narrative fortælling

6.3.1. den gode historie

6.3.2. socialkonstruktionisme

7. spørgeteknikker Tomm

7.1. kontrakt

7.2. detektiv

7.3. antropolog

7.3.1. sociale relationelle forhold

7.4. kunstner

7.4.1. kreative

7.5. kaptajn

7.5.1. opsamling-overblik

7.6. metasamtale

8. Evaluering

8.1. Bloom

8.2. andre

9. Pædagogisk retning

9.1. kritisk pædagogik

9.2. Andre vi kan nævne-formidlngspræget-proces-gestalt (Tron Inglar)

10. relationer til den vejledte

10.1. den uvidende vidende

11. Vejledningsmodeller

11.1. lærlinge

11.2. Handlings og reflektionsmodellen

12. kontrakt/rammekontrakt

13. Vejledningsfaser

14. ord der skal forklares (Slettes igen)

15. Udfordrende færdigheder

15.1. vejleder ikke kun budbringer

15.2. konfrontere vejledte me modsætninger i deres budskaber

15.3. metakommunikere om selve vejledningssituationen

15.4. Forforståelse af udfordrende færdigheders anvendelsesmuligheder TL s. 298

15.4.1. Kan imødekommes ved at bruge Aktionslæring.

16. Aktionslæring

16.1. Valgt i denne konkrete situation