Tema: Hvad bør man gøre?

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tema: Hvad bør man gøre? by Mind Map: Tema: Hvad bør man gøre?

1. Normativ etik

1.1. Moralfilosofiske overvejelser over, hvad der bør betragtes som det rigtige at gøre

1.2. Retninger

1.2.1. Konsekvensetik (utilitarisme)

1.2.1.1. Jeremy Bentham

1.2.1.1.1. Mennesket styret af lyst og smerte

1.2.1.1.2. Handlingens konsekvenser er vigtigere end handlingens intentioner.

1.2.1.2. John Stuart Mill

1.2.1.2.1. Udvider Bentham's konsekvensetik. Alle lykkelige handlinger og oplevelser er ikke lige gode ift. kvaliteten af den samlede lykke.

1.2.2. Pligtetik

1.2.2.1. Immanuel Kant

1.2.2.1.1. Det kategoriske imperativ

1.2.2.1.2. Det praktiske imperativ

2. Metaetik

2.1. David Hume

2.1.1. Moralen udspringer af følelser

2.1.1.1. Hvis man insisterende bliver ved med at spørge ind til enhver handlings motiv, vil man finde, at det dybest set drejer sig om at maksimere behag og minimere ubehag. (den indre smagsfølelse

2.1.2. Adskillelse af fornuft og følelser ("Er" og "bør")

2.1.2.1. Fornuft: Forlener os med erkendelse og sandhed "er"

2.1.2.2. Følelser: Giver os fornemmelse af skønhed og hæslighed "bør"

2.2. Filosofi, der beskæftiger sig med spørgsmålet om. hvorfra moralen udspringer

3. Praktisk etik

3.1. Jesper Ryberg

3.1.1. Er det moralsk at gå i krig?

3.2. Beskæftiger sig med et konkret spørgsmål af fundamental etisk karakter eks. "Hvad er et godt menneske?"