Copy of Drank- en horecawet na wijziging Stb 2012 nr 237 en 2013 nr 380

De basis voor deze LexLex is de DHW na de wijzigingen ogv Stb 2012 nr 237. Hierin zijn de wijzigingen aangegeven zoals opgenomen in Stb 2013 nr 380. Deze zijn in het rood gemarkeerd

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Copy of Drank- en horecawet na wijziging Stb 2012 nr 237 en 2013 nr 380 by Mind Map: Copy of Drank- en horecawet  na wijziging Stb 2012 nr 237 en 2013 nr 380

1. Horecabedrijf

1.1. Vergunningplicht

1.1.1. art 3 Vergunning nodig voor uitoefenen horecabedrijf

1.1.1.1. art 35 lid 1 Ontheffingsmogelijkheid voor bijzondere tijdelijke gelegenheden

1.1.2. art 6 Vergunningprocedure: afd 3.4 Awb

1.1.3. art 7 Vergunning verplicht voor iedere inrichting

1.1.4. art 7 Terras bij de horecalokaliteit

1.1.5. art 11 Vergunning en openbare weg

1.2. Eisen om vergunning te verkrijgen

1.2.1. art 8 Eisen aan leidinggevenden

1.2.1.1. Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999

1.2.2. art 10 Inrichting moet voldoen aan eisen sociale hygiëne

1.2.2.1. Besluit eisen inrichtingen DHW

1.2.2.1.1. art 46 Overgangsrecht: situaties van voor 30 sept 1967

1.2.2.1.2. Bouwbesluit 2012

1.2.3. art 26 Eisen aan vergunningaanvraag

1.2.3.1. art 38 Verboden om bij de vergunningaanvraag onjuiste gegevens te verstrekken

1.3. Verlenen en weigeren vergunning

1.3.1. art 27 Situaties waarin vergunning wordt geweigerd en verleend

1.3.1.1. art 27 lid 1 onder a: Als niet wordt voldaan aan eisen op grond van artikelen 8 t/m 10

1.3.1.2. art 27 lid 1 onder b: Als feitelijke situatie niet overeen komt met de werkelijke

1.3.1.3. art 27 lid 1 onder c: Als artikel 7 lid 2, artikel 31 lid 4 of artikel 32 lid 2 zich verzet tegen verlening

1.3.1.4. art 27 lid 1 onder d: Als aannemelijk is dat artikelen en/of vergunningvoorschrift etc niet nageleefd zullen worden

1.3.1.5. art 27 lid 2: Ingetrokken vergunning kan max 5 jaar geweigerd worden

1.3.1.5.1. art 27 lid 3 en 4 Weigering ogv Wet Bibob

1.3.2. art 28 Vergunning wordt verleend als geen weigeringsgrond uit art 27 aanwezig is

1.4. Inhoud van de vergunning

1.4.1. art 29 Inhoud vergunning en aanhangsel

1.5. Wijzigingen inrichting/leidinggevenden

1.5.1. art 30 Wijzigingen inrichting binnen 1 maand melden

1.5.2. art 30a Melding wijziging leidinggevenden

1.6. Intrekken en vervallen van de vergunning

1.6.1. art 31 lid 1 Situaties waarin de vergunning WORDT ingetrokken

1.6.2. art 31 lid 2 en 3 Situaties waarin de vergunning KAN worden ingetrokken

1.6.3. art 33 Vergunning vervalt als die niet (tijdig) gebruikt wordt

1.6.4. art 34 Opschortende werking faillissement bij vervallen of intrekken van een vergunning

1.7. Inhoudelijke bepalingen

1.7.1. Wat is wel en niet toegestaan

1.7.1.1. art 12 lid 1 Alleen drankverstrekking op vergunde plaatsen

1.7.1.2. art 13 lid 1 Alleen drankverstrekking voor gebruik ter plaatse

1.7.1.3. art 14 lid 2 Geen andere bedrijfsactiviteiten dan horeca-actviteiten

1.7.1.3.1. art 14 lid 3 en 4 Uitzondering vormen activiteiten van recreatieve en culturele aard

1.7.1.4. art 15 lid 1 Kleinhandel/zelfbedieningsgroothandel is verboden in horecalokaliteit

1.7.1.4.1. art 15 lid 1 Uitzondering kleinhandel in condooms en maandverband

1.7.1.5. art 16 Geen drankverstrekking via automaten

1.7.1.6. art 19 lid 1 Verbod op bestellen en afleveren van sterke drank aan huizen van particulieren

1.7.1.7. art 20 lid 6 Verbod personen toe te laten die onder invloed zijn van drank of drugs

1.7.1.8. art 21 Geen drankverstrekking indien dit tot verstoring van de openbare orde zal leiden

1.7.1.9. art 22 lid 1 Geen verstrekking drank vanuit winkels bij horecabedrijf/ruimten aan de snelweg

1.7.1.9.1. art 22 lid 1 onder c Uitzondering voor gebruik in horecalokaliteit ter plaatse

1.7.2. Leeftijdsgrenzen

1.7.2.1. art 20 lid 1 Verbod op verkoop aan personen jonger dan 18 jaar

1.7.2.2. art 20 lid 4 Duidelijk zichtbaar zijn de leeftijdsgrenzen aangegeven

1.7.3. Inhoudelijke eisen aan leidinggevende en personeel

1.7.3.1. art 20 lid 6 Personeel mag niet werken onder invloed van drank of drugs

1.7.3.2. art 24 lid 1 Verplichte aanwezigheid leidinggevende indien geopend

1.7.3.3. art 24 lid 3 Gedurende de tijd dat alcohol wordt verstrekt is personeel niet jonger dan 16 jaar

1.7.4. Gemeentelijke verordening

1.7.4.1. art 25a Verboden/beperkingen mbt verstrekking drank in inrichtingen

1.7.4.2. art 25b Leeftijdsgrenzen bezoekers horeca en terras

1.7.4.3. art 25d Verbod op happy hours en kortingsacties

2. Slijterij

2.1. Vergunningplicht

2.1.1. art 3 Vergunning nodig voor uitoefenen slijtersbedrijf

2.1.2. art 6 Vergunningprocedure: afd 3.4 Awb

2.1.3. art 7 Vergunning verplicht voor iedere inrichting

2.1.4. art 11 Vergunning en openbare weg

2.2. Eisen om vergunning te verkrijgen

2.2.1. art 8 Eisen aan leidinggevenden

2.2.1.1. Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999

2.2.2. art 10 Inrichting moet voldoen aan eisen sociale hygiëne

2.2.2.1. Besluit eisen inrichtingen DHW

2.2.2.1.1. art 46 Overgangsrecht: situaties van voor 30 sept 1967

2.2.2.1.2. Bouwbesluit 2012

2.2.3. art 26 Eisen aan vergunningaanvraag

2.3. Verlenen en weigeren vergunning

2.4. Inhoud van de vergunning

2.5. Wijzigingen inrichting/leidinggevenden

2.6. Intrekken en vervallen van de vergunning

2.7. Inhoudelijke bepalingen

2.7.1. Wat is wel en niet toegestaan

2.7.1.1. art 12 lid 2 Alleen drankverstrekking op vergunde plaatsen

2.7.1.2. art 13 lid 2 Alleen drankverstrekking voor gebruik op een andere plaats

2.7.1.3. art 14 lid 1 Geen andere bedrijfsactiviteiten dan slijters-activiteiten

2.7.1.4. art 15 lid 2 Slijtlokaliteit mag niet in verbinding staan met winkel/zelfbedieningsgroothandel

2.7.1.4.1. art 15 lid 2 Verbod geldt niet als wordt voldaan aan eisen uit Amvb

2.7.1.5. art 17 Eisen aan verpakking voor gebruik elders dan ter plaatse

2.7.1.6. art 20 lid 5 Verbod personen toe te laten die onder invloed zijn van drank of drugs

2.7.1.7. art 21 Geen drankverstrekking indien dit tot verstoring van de openbare orde zal leiden

2.7.2. art 16 Geen drankverstrekking via automaten

2.7.3. Leeftijdsgrenzen

2.7.3.1. art 20 lid 1 Verbod op verkoop aan personen jonger dan 18 jaar

2.7.3.2. art 20 Personen onder de 18 jr mogen niet aanwezig zijn

2.7.3.2.1. art 20 lid 2 Uitgezonderd onder toezicht van iemand van 21 jr of ouder

2.7.3.3. art 20 lid 4 Duidelijk zichtbaar zijn de leeftijdsgrenzen aangegeven

2.7.4. Inhoudelijke eisen aan leidinggevende en personeel

2.7.4.1. art 20 lid 6 Personeel mag niet werken onder invloed van drank of drugs

2.7.4.2. art 24 lid 1 Verplichte aanwezigheid leidinggevende indien geopend

2.7.4.3. art 24 lid 3 Gedurende de tijd dat alcohol wordt verstrekt is personeel niet jonger dan 16 jaar

2.7.5. Gemeentelijke verordening

2.7.5.1. art 25a Verboden/beperkingen mbt verstrekking drank in inrichtingen

2.7.5.2. art 25d Verbod op happy hours en kortingsacties

3. Paracommercie

3.1. Vergunning- en ontheffingplicht

3.1.1. art 3 Vergunning nodig voor uitoefenen horecabedrijf

3.1.2. art 4 Gemeentelijk verordening stel regels om oneerlijke concurrentie te voorkomen

3.1.3. art 4 Ontheffing mogelijk bij bv festiviteiten

3.1.4. art 6 Vergunningprocedure: afd 3.4 Awb

3.1.5. art 7 Vergunning verplicht voor iedere inrichting

3.1.6. art 7 Terras bij de horecalokaliteit

3.1.7. art 11 Vergunning en openbare weg

3.2. Eisen om vergunning te verkrijgen

3.2.1. art 8 Eisen aan leidinggevenden

3.2.1.1. Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999

3.2.2. art 9 Reglement drankverstrekking

3.2.3. art 10 Inrichting moet voldoen aan eisen sociale hygiëne

3.2.3.1. Besluit eisen inrichtingen DHW

3.2.3.1.1. art 46 Overgangsrecht: situaties van voor 30 sept 1967

3.2.3.2. Bouwbesluit 2012

3.2.4. art 26 Eisen aan vergunningaanvraag

3.3. Verlenen en weigeren vergunning

3.4. Inhoud van de vergunning

3.5. Wijzigingen inrichting/leidinggevenden

3.6. Intrekken en vervallen van de vergunning

3.7. Inhoudelijke bepalingen

3.7.1. Wat is wel en niet toegestaan

3.7.1.1. art 12 lid 1 Alleen drankverstrekking op vergunde plaatsen

3.7.1.2. art 13 lid 1 Alleen drankverstrekking voor gebruik ter plaatse

3.7.1.3. art 14 lid 2 Geen andere bedrijfsactiviteiten dan horeca-activiteiten

3.7.1.3.1. art 14 lid 3 en 4 Uitzondering vormen activiteiten van recreatieve en culturele aard

3.7.1.4. art 15 lid 1 Kleinhandel/zelfbedieningsgroothandel is verboden in horecalokaliteit

3.7.1.4.1. art 15 lid 1 Uitzondering kleinhandel in condooms en maandverband

3.7.1.5. art 16 Geen drankverstrekking via automaten

3.7.1.6. art 19 lid 1 Verbod op bestellen en afleveren van sterke drank aan huizen van particulieren

3.7.1.7. art 20 lid 5 Verbod personen toe te laten die onder invloed zijn van drank of drugs

3.7.1.8. art 21 Geen drankverstrekking indien dit tot verstoring van de openbare orde zal leiden

3.7.2. Leeftijdsgrenzen

3.7.2.1. art 20 lid 1 Verbod op verkoop aan personen jonger dan 18 jaar

3.7.2.2. art 20 lid 4 Duidelijk zichtbaar zijn de leeftijdsgrenzen aangegeven

3.7.3. Inhoudelijke eisen aan leidinggevende en personeel

3.7.3.1. art 20 lid 6 Personeel mag niet werken onder invloed van drank of drugs

3.7.3.2. art 24 lid 2 Verplichte aanwezigheid leidinggevende of gekwalificeerde persoon indien geopend en er drank wordt verstrekt

3.7.3.3. art 24 lid 3 Gedurende de tijd dat alcohol wordt verstrekt is personeel niet jonger dan 16 jaar

3.7.4. Gemeentelijke verordening

3.7.4.1. art 25a Verboden/beperkingen mbt verstrekking drank in inrichtingen

3.7.4.2. art 25b Leeftijdsgrenzen bezoekers horeca en terras

3.7.4.3. art 25d Verbod op happy hours en kortingsacties

4. Andere bedrijven/ruimten

4.1. art 18 lid 1 Verbod om zwak alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik op een andere plaats

4.1.1. art 18 lid 2 Uitzonderingen voor bepaalde type winkels/ruimte

4.1.1.1. art 18 lid 3 Apart plaatsen van drank

4.2. art 17 Eisen aan verpakking voor gebruik drank elders dan ter plaatse

4.3. art 19 lid 1 Verbod op bestellen en afleveren van sterke drank aan huizen van particulieren

4.3.1. art 19 lid 1 Uitzondering: partijen-catering bedrijven (en slijterij)

4.4. art 19 lid 2 Verbod op bestellen en afleveren van zwak-alcoholhoudende aan huizen van particulieren

4.4.1. art 19 lid 2 Uitzonderingen

4.5. art 20 lid 1 Verbod op verkoop aan personen jonger dan 18 jaar

4.6. art 20 lid 4 Duidelijk zichtbaar zijn de leeftijdsgrenzen aangegeven

4.7. art 21 Geen drankverstrekking indien dit tot verstoring van de openbare orde zal leiden

4.8. art 21 lid 1 Geen drankverstrekking bij benzinestations

4.9. art 25 lid 1 Verbod op aanwezigheid van drank in een voor het publiek geopende ruimte

4.10. art 25 lid 2 Verbod op laten nuttigen van drank in een voor het publiek geopende ruimte

4.10.1. art 13 lid 2 Uitzondering

4.11. art 25 lid 3 Verbod op alcohol in ventwagen

4.12. art 25c Tijdelijke drooglegging winkels / evenementen

5. Wijziging artikel 1 DHW

6. Wijzigingsbesluit ivm aanpassing DHW

7. Nieuw art 43a Preventie- en handhavingsplan alcohol