Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
i by Mind Map: i

1. Năm 6

1.1. Cố gắn trong công việc và ít nhất pải cải thiện mức lương khỡi điểm và *thăng chức*

1.1.1. F5 lại bản thân để xem mình cần những gì và loại bỏ những gì!

1.2. Lập một team nhỏ phát triển một dự án XH-CĐ-CN

1.2.1. Tạo ra một sản phẩm hoàn thiện và úng dụng thực tế

1.3. Cố gắn lên Macbook hoặc ít nhất củng ipad

2. 4 năm Đại học

2.1. Hoàn thành tốt và đầy đủ chương trình

2.2. Hoạt động xã hội và ngoại khóa

2.3. Sắm một cái laptop^^

2.4. Gây chú ý chú một vài công ty

2.5. part-time hoặc thực tập để trải nghiệm

3. Năm 5

3.1. Xin việc

3.2. Kinh doanh nho nhỏ

3.3. Hợp thức hóa ''GẤU'' ^^

4. Năm 7+8+9

4.1. Có sự nghiệp "vững chắc"

4.1.1. Tiếp tục cố gắn phát huy nỗ lực trong công việc

4.2. 1nhà-3lầu-5tỉ

5. Năm "sau đó"

5.1. Phượt một chuyến DÀI và XA

5.2. Thử một lần gây ảnh hưởng đến thế giới^^