musik vejledning

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
musik vejledning by Mind Map: musik vejledning

1. dans og bevægelse

1.1. folkedans

1.2. bevægelse

1.2.1. stigende præcision

1.2.1.1. stigende sværhedsgrad efterhånden

1.3. solo

1.3.1. tutti

2. hvad understøtter den gode timer?

2.1. adfærd

2.1.1. tydelighed

2.1.2. eleverne er ikke i tvivl om hvad de skal

2.1.3. eleverne er ikke i tvivl om de har nået netop det adfærdsmål

2.1.3.1. meld klart ud, når de har gjort det rigtige

2.2. tilrettelæggelse

2.2.1. genkendelighed

2.2.2. strukturer

2.2.3. faste rutiner

2.3. samarbejdspartere

2.3.1. støttelærere

2.3.2. "huset"

2.4. progression

2.4.1. grundøvelser

2.4.1.1. samme opbygning

2.4.1.1.1. gradvis opbygning

2.4.2. sang

2.4.2.1. solo

2.4.2.1.1. ekko/tutti

2.4.2.2. dynamik

2.4.3. delelementer

2.4.3.1. hvilke elementer

2.4.3.2. hvilke færdigheder

2.4.3.3. hvilke mål

2.4.4. klar mål i forhold til øvelsen

2.4.4.1. gennemfører

2.4.4.1.1. evaluer

3. musikviden

3.1. forberedelse til koncert "Pingvingryd"

3.1.1. notation

3.1.1.1. do re

3.1.1.2. puls

3.1.2. traditional/vestlige

3.1.2.1. musiksystem

3.1.3. grafiske måder

3.1.3.1. Stokhausen