Hvorfor Marshall hjælp?

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hvorfor Marshall hjælp? by Mind Map: Hvorfor Marshall hjælp?

1. Koldkrig (spænding)

1.1. Fra 1973-52 gives 18.000.000.000$ i Marshallhjælp

1.2. Hjælpen var vital for genrejsningen af Europa.

1.3. Stalin afviser Marshal hjælp og forbyder den for de østeuropæiske lande som er under Sovjetunionens kontrol.

1.3.1. Det skabte spændinger på begge sider

2. Bare hjælpsom?

2.1. At hjælpe Europa med at komme sig efter krigen, betød også at man skabte en marked for eksport af amerikanske varer.

2.1.1. Arbejdspladser til amerikanske soldater der vender hjem fra krigen

2.1.2. Vækst i amerikansk produktion (traktorer og ikke længere kanoner)

2.2. Ingen indrømmede det offentligt med det var også et klart mål at forhindre kommunismen i at sprede sig.

2.2.1. Velstand som vaccine mod kommunisme.

2.3. Stalin så det som et amerikansk forsøg på at købe støtte.

2.3.1. Tanker om frihandel, lav told, markedsøkonomi og demokrati følger med

2.4. OECD arbejder for frihandel (lav told), demokrati

3. Truman Doktrin

3.1. USA skal ikke leve isoleret

3.2. Doktrinen sigtede mod af tilbage holde kommumisme (men ikke at skubbe den tilbage)

3.3. Tilbud om hjælp til alle frie folk som modsætter sig (USSRs) forsøg på undertrykkelse

3.4. ..

4. Hjælp

4.1. Truman betragtede Europa blev betragtet som grobund for kommunisme

4.2. US Secretary og state, George Marshall foreslår Marshall Hjælp (også kendt som Marshallplanen)

4.3. Truman følte at det var vigtigt at tilskynde de uropæsike lande til økonomisk fremgang

5. Kommunisme

5.1. Truman var bekymret for kommunismens spredning, og han var fast besluttet på at tage sine forbehold.

5.2. Truman tilbød fx våben, forsyninger og penge til Grækenland

5.2.1. Kommunismen i Grækenland blev besejret i 1949 efter en borgerkrig

5.3. Plan økonomi vs. Markedsøkonomi

6. Grækenland

6.1. Efter 2. verdenskrig hvilkede Grækenland truet af kommunismen

6.2. Stor Britanien kunne ikke som tidligere støtte Grækenland

6.3. I 1947 var Grækenland under pres fra kommunistiske oprørere, og bad derfor USA om hjælp