fonts d'alimentació

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
fonts d'alimentació by Mind Map: fonts d'alimentació

1. tipus

1.1. at

1.1.1. Són fonts que s'activen a través de un interruptor, a aquest interruptor hi ha un voltatge de 220v

1.2. atx

1.2.1. No disposen de un sol interruptor que s'encen o s'apaga la font si no que es tracta de un pulsador conectat a la placa base, del qual s'encarraga d'encendre la font

1.2.1.1. ATX V2.; utilitza un connector de 24 pines, més el secundari de 4. Les plaques base de Athlon 64 i pentium D corresponen en aquest estandar

1.2.1.2. V2.2. Utilitza un connector de 24 pines més un secundari de 4 i un terciari de 8 pines (S'utilitza a algunes plaques de corc Duo i Quad Corc)

2. Connectadors

2.1. Connector ATX P4

2.1.1. També es diu ATX 12 V, va ser introduït per Intel per les pentium 4. Es connecta a la placa mare i només és reservat a l'alimentació del processador, sense ell és impossible que funcioni l'ordinador. En l'actualitat, les plaques mare tenen 8 pines,donat l'augment de la potència del CPU. A les darreres normes d'alimentació això es tradueix en l'us de connector de 8 pines( dit a vegades EPS 12V), compost de 2 blocs de 4 pines per garantir la compatiblitat amb les plaques antigues i el clàssic "ATX P4"

2.2. Connector ATX de 20/24 pines

2.2.1. es el que fa funcionar la placa mare, antigament era de 20 pines, la norma d'ara porta 24 pines, un bloc de 20 pines al que podem obtenir un bloc de 4 pines. Això es fa per respectar la compatibilitat amb les plaques amb connectors de 20 pines

2.3. Molex

2.3.1. El més antic, ancara present a tots els ordinadors personals, a vegades és utilitzat directament a la placa mare (MSI) i serveix per connectar a un disc dur i unitats de tot tipus. Algunes targetes gràfiques també poden necessitar aquest connector. Podem trobar sense dificultat adaptadors molex/sata si es necessari.

2.4. SATA

2.4.1. És present a tots els ordinadors moderns, una alimentació de qualitat ha de tenir 4 pines o més. Serveix per l'alimentació del disc dur i grabadores.

2.5. PCI expres

2.5.1. Cada vegada es fa més gran la potència de les targetes gràfiques, moltes d'elles necessiten avui en dia una font o dues d'alimentació directa del bloc principal.Aquesta és la funció d'aquest connector. En principi de 6 pines, avui en dia en podem trobar més de 8. L'alimentació haurà de tenir com a mínim 2 connectors PCI/Express, com a mínim un d'ells 6/8 pines. Si la font d'alimentació no té com a mínim 8 pines, existeixen adaptadors de 6 a 8 pines.

3. Funcions

3.1. Convertir la corrent (alterna) de la xarxa elèctrica a corrent que soporti l'ordinador

4. Etapes

4.1. Transformació

4.1.1. Converteix la tensió d'entrada de 220 v a la de sortida de 5 a 12 v

4.2. Rectificació

4.2.1. Fa que la corrent sigui de manera constant, continua i que no patesqui canvis de voltatge

4.3. Filtrat

4.3.1. treballa la senyal perquè la senyal no tengui oscilacions

4.4. Estabillització

4.4.1. Mitjant un regulador conseguim que quan aumenti o disminuexi la senyal d'entrada aixó no afecti a la tensió de sortida